PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Wojnarowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1.Koordynacja prac zespołu

2.Nadzór nad przygotowaniem aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkół doktorskich i studiów doktoranckich ( w tym w szczególności regulaminów szkół doktorskich, regulaminu studiów doktoranckich, dokumentacji przebiegu kształcenia w szkołach doktorskich)

3.Konsultacje z władzami Uczelni, MNiE, dyrektorami szkół doktorskich, kierownikami studiów doktoranckich oraz innymi jednostkami (m.in. ZRP, DPO, CN, CI, DP, DF, DRZ)

4.Konsultacje z wydziałami i sekretarzami szkół doktorskich w sprawach dotyczących doktorantów (w tym sprawy indywidualne doktorantów)

5.Współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, pomoc w procedowaniu spraw związanych z działalnością URSD

6.Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawach związanych z funkcjonowaniem szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich (powołanie komisji, rad szkół), zmiany zarządzeń

7.Przygotowanie decyzji w związku z odwołaniami od decyzji oraz rozstrzygnięć dyrektora szkoły doktorskiej

8.Wsparcie formalno – prawne dyrektorów szkół doktorskich w zakresie procedowania spraw dotyczących szkół doktorskich

9.Aplikacja, obsługa administracyjna, przygotowywanie raportów rocznych, wypłat stypendiów na studiach doktoranckich, prowadzenie szkoleń w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

10.Występowanie o refundację środków na konto UŁ w przypadku stypendiów finansowanych z funduszy spoza subwencji


KONTAKT I DYŻURY

tel: 889-052-646

tel: 42-635-43-85

Narutowicza 68 (Sprawy Doktoranckie pok. 217) pokój: 213 90-136 Łódź