Powołano Rzecznika Praw Doktoranta UŁ

Dr Przemysław Kubiak (WPiA) został powołany na funkcję Rzecznika Praw Doktoranta UŁ. Badacz jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Rzymskiego. Od wielu lat pasjonuje się rzymskim prawem karnym, zgłębiając antyczną myśl prawną wyrażoną w pismach filozofów i retorów. Obecnie pisze habilitację na temat kwalifikacji prawnej czynów dokonanych w stanie wzburzenia oraz nietrzeźwości.

Dr Przemysła Kubiak od lat prowadzi warsztaty psychologiczne dla studentów, pracowników UŁ oraz prawników w Polsce i na świecie. Corocznie też organizuje zajęcia dla doktorantów poświęcone psychologii nauczania, w szczególności w zakresie interaktywnych oraz nowoczesnych metod nauczania. W ramach Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji przybliża studentom mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Rzecznikiem: pkubiak@wpia.uni.lodz.pl.