Każda uczelnia akademicka w Polsce, instytut PAN oraz międzynarodowy instytut naukowy, które zatrudniają minimum 12 osób i prowadzą działalność naukową w danej dyscyplinie podlegają ewaluacji swoich dokonań. Uniwersytet Łódzki również przechodzi taki proces.  
W ramach dotychczasowych ewaluacji UŁ uzyskał i utrzymuje prawo do kształcenia w konkretnych dyscyplinach oraz nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego. Ocenie poddano także wszystkie wydziały UŁ i podsumowano liczbę pracowników naukowych. 
 

 

NOWA JAKOŚĆ: KONSTYTUCJA DLA NAUKI NA UŁ

W polskim świecie akademickim zaszła duża zmiana – z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzono Konstytucję dla nauki. To ustawa, której zadaniem jest skorygowanie niedociągnięć i błędów, które utrudniały polskim akademikom budowanie i działanie w ramach instytucji naukowych i badawczych. Uniwersytet Łódzki jest gotowy na podjęcie tego wyzwania.