Nauka i jej komercjalizacja to jeden z filarów, na których stoi Uniwersytet Łódzki, dlatego nasza uczelnia  promuje akademicką przedsiębiorczość, kontaktuje świat nauki ze światem biznesu i rozwija potencjał naukowo-badawczy UŁ. 

Jeżeli jesteś studentem lub doktorantem i pracujesz nad technologią lub innowacją, która ma Twoim zdaniem potencjał komercyjny, możesz zgłosić się do Centrum Transferu Technologii, żeby skonsultować swój pomysł. 

Czego mogę oczekiwać od CTT? 

  • wstępnej walidacji pomysłów biznesowych opartych na wynikach prac badawczych 
  • wsparcia w kontaktach z przedsiębiorstwami oraz w poszukiwaniu partnerów biznesowych 
  • konsultacji w zakresie ochrony własności intelektualnej. 
  • wsparcia w realizacji prac badawczych o praktycznym (aplikacyjnym) charakterze