Na Uniwersytecie Łódzkim działa URSD – Uczelniana Rada Doktorantów, która reprezentuje Was w kontakcie z Władzami uczelni, integruje i wspiera, jeżeli to konieczne. URSD działa na rzecz młodych naukowców i uczestniczy w tworzeniu przepisów dotyczących tej grupy. Działalność Samorządu nie ogranicza się tylko do Łodzi, ponieważ jego członkowie współpracują z podobnymi organizacjami na zagranicznych uniwersytetach i biorą udział w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Na wsparcie URSD możesz liczyć w trudnej sytuacji finansowej, ale także wtedy, gdy potrzebujesz środków na indywidualny rozwój naukowy, organizujesz konferencje lub szkolenia.