Rekrutacja do Szkoły doktorskiej to kilkuetapowy proces, który dla ułatwienia rozpisaliśmy na konkretne kroki. Zapoznaj się z nimi, żeby wypełnić wszystkie związane z nim formalności. 

Informacje o doktoracie wdrożeniowym znajdziesz w strefie kandydata. 

Przejdź do zakładki

Pod kierunkiem potencjalnego promotora przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

Jeżeli kandydat uzyskał od promotora (pracownika naukowego UŁ) zgodę na objęcie go opieką promotorską, składa oświadczenie potencjalnego promotora o gotowości podjęcia się promotorstwa (wzór dostępny w kroku 4).

Jeżeli kandydat nie uzyskał takiej zgody, wówczas składa wniosek o wyznaczenie wybranej osoby, posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji promotora, na promotora swojej pracy doktorskiej (wzór dostępny w kroku 4).

Informacje o konkursach dla doktorantów w ramach grantów NCN (wraz z tematyką badań) znajdują się na stronie http://ncn.gov.pl

 

Wykaz opiekunów oraz tematyki seminariów doktorskich w roku akademickim 2021/2022 dla poszczególnych dyscyplin

Zapisz się na studia/rejestracja – elektroniczna rejestracja na studia jest możliwa w terminie 16.08.2021 r. - 27.08.2021 r.

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!

Przygotuj czytelne skany lub zdjęcia całej dokumentacji papierowej, którą składasz w ramach rekrutacji, a następnie prześlij je na adres mailowy malgorzata.krysiak@uni.lodz.pl w czasie przewidzianym w Terminarzu rekrutacji na składanie dokumentów, w tym swoje zdjęcie (to samo, które zamieszczone zostało w systemie IRK).

Przygotowaną dokumentację (oryginał podania o przyjęcie na studia, odpisy dyplomów, kopie publikacji i zaświadczeń) wyślij pocztą pod adres: Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, pok. 7. Za termin doręczenia dokumentów uznaje się termin ich wpływu do szkoły doktorskiej.

Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, kwestionariusz.

Termin: 13 września 2021 r.

Zasady organizacji i przeprowadzania testu z języka angielskiego mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną.

W trakcie rozmowy oceniana jest:

  • znajomość metod badawczych stosowanych w pracy naukowej z zakresu danej dyscypliny,
  • znajomość dotychczasowego dorobku nauki polskiej i obcej w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań podejmowanych przez kandydata,
  • wiedza na temat krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych w wybranej dyscyplinie/dyscyplinach,
  • innowacyjność myślenia oraz elastyczność koncepcji pracy doktorskiej kandydata, w tym także w kontekście możliwości objęcia opieką promotorską przez pracownika/pracowników uczelni wymienionych na liście potencjalnych promotorów, których profil/profile naukowe są najbliższe tematyce wskazanej przez kandydata,
  • posiadanie podstawowej wiedzy na temat możliwości pozyskania środków na prowadzenie badań naukowych oraz zastosowania dorobku wynikającego z planowanej rozprawy doktorskiej w procesie komercjalizacji wyników działalności naukowej, o ile wynika to z tematyki badawczej,
  • plany zawodowe oraz motywacja do pracy naukowej i aktywności w środowisku akademickim,
  • poziom językowy udzielanych odpowiedzi (biegłość w terminologii specjalistycznej, umiejętność kompozycji wypowiedzi, komunikatywność, interakcja w trakcie dyskusji).

Termin: 17.09.2021 r. – 18.09.2021 r. oraz 24.09.2020r. – 30.09.2021 r. w zależności od liczby kandydatów . Kandydat zostanie poinformowany o terminie rozmowy drogą elektroniczną.

Informacja o przyjęciu na studia jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

KONTAKT

SEKRETARZ

Mgr inż. Małgorzata Krysiak

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
pok. 315

T. 42 635 62 42, 601 083 029

E. office.sdns@uni.lodz.pl

Dyżury w grudniu: 

  • wtorek, piątek – 9.00-15.00

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności