Szanowni Państwo,

informujemy o zarządzeniu nr 144 Rektora UŁ z dnia 21.09.2022 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (ze zm.): https://baw.uni.lodz.pl/d/54720/5/

 oraz o Komunikacie Rektora UŁ z dnia 21.09.2022 r. w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Łódzkim: https://baw.uni.lodz.pl/d/54721/5/

 

Wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem szkół doktorskich znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej UŁ