Wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem szkół doktorskich znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej UŁ