PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Sowa

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1) Praca badawcza - moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim filozofii starożytnej oraz literatury greckiej.

2) Praca dydaktyczna - przede wszystkim korespondująca z zainteresowaniami badawczymi.

3) Praca organizacyjna - odpowiadająca sprawowanym funkcjom.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Kierownik Zakładu Hellenistyki i Religioznawstwa ) pokój: 4.65 90-236 Łódź