PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Sitarski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres badań/Research areas:

 • historia nowych mediów/history of new media
 • historia praktyk medialnych/history of media practices
 • edukacja filmowa i medialna/film and media education
 • kino science-fiction/science fiction cinema
 • systemy rozrywkowe/entertainment supersystems
 • wykorzystanie wywiadów w badaniach filmoznawczych/interviews in film studies

ZAINTERESOWANIA

 • historia nowych mediów
 • historia praktyk medialnych
 • edukacja filmowa i medialna
 • kino science-fiction
 • systemy rozrywkowe
 • wykorzystanie wywiadów w badaniach filmoznawczych

W wyżej wymienionych obszarach sprawuję też opiekę nad pracami doktorskimi.


OSIĄGNIECIA

NAJNOWSZE KSIĄŻKI/ RECENT BOOKS

Piotr Sitarski, Maria Garda, Krzysztof Jajko, New Media Behind the Iron Curtain, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź-Kraków 2020.

New Media Behind the Iron Curtain


Piotr Sitarski, Maria Garda, Krzysztof Jajko, Nowe media w PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Sitarski-Nowe mediaFilmowa Europa, red. Michał Pabiś-Orzeszyna, Monika Rawska, Piotr Sitarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Pabis-Filmowa Europa


  Sens stylu. O twórczości filmowej Ridleya Scotta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

  5c789f74aadf9776b4549f2dc10d53d5  ARTYKUŁY/PAPERS

  • https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1480/984Niebaśnie. Bolek, Lolek i modernizm techniczny, "Kwartalnik Filmowy" 2023, nr 121.
  • Wszystko będzie dobrze w chrześcijańskiej perspektywie cudu, "Załącznik Kulturoznawczy" 2022, nr 9.
  • Czterej pancerni i pies jako socjalistyczny supersystem rozrywkowy: pomiędzy propagandą i konsumpcją, w: Czterej pancerni i pies. Wokół fenomenu kulturowego, red. Marcin Hlebionek i Rafał Moczkodan, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022. str. 75-96.
  • Bolek i Lolek: od widowni dziecięcej do systemu rozrywkowego. Rekonesans badawczy, "Kultura Popularna" 2018, nr 3 (57).
  • Film w kasecie czy telewizja kasetowa? O obrazach, rzeczach i społecznym definiowaniu medium, w: Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego, red. Piotr Zwierzchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, str. 63-75.
  • Poza systemem. Dyfuzja techniki wideo w PRL, w: Mirosław Sikora, Piotr Fuglewicz (red.), High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, IPN 2017, str. 475 – 492.
  • Wieczna młodość mediów, O historiozofii, historii i archeologii nowych mediów, w: Tomasz Bielak, Grzegorz Ptaszek (red.), Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, str. 199-218.
  • Metody historii mówionej w badaniu gier cyfrowych w Polsce, „Kultura Współczesna" 2016, nr 2(90), str. 78 – 88.
  • „Obiekty antyfilmowe": tematyka informatyczna i kształtowanie się postawy autorskiej w filmach Ludzie liczą i Komputery, w: A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan (red.), Cierpienie i nadzieja. O twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2015, str. 125 – 144.


  PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE I INNE

  KONTAKT I DYŻURY

  Pomorska 171/173 90-236 Łódź

  Pomorska 171/173 90-236 Łódź

  tel: 42-665-51-33

  Dyżury

  poniedziałek: 12:30-13:30
  środa: 13:00-14:00