PROFIL PRACOWNIKA: Konrad Klejsa

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Praca badawcza (grant "Rozpowszechnianie filmów w PRL") i dydaktyczna (kursy: Historia filmu światowego 1960-1989, Widownia filmowa, Systemy medialne na świecie).

BIOGRAM

WYKSZTAŁCENIE:

2016 - stopień doktora habilitowanego (na podstawie monografii "Pamięć lat nazizmu w kinie niemieckim lat 1945-1965)

2005 - stopień doktora (na podstawie rozprawy „Problem kontestacji w kinematografii Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej lat 60. i 70.")


DOŚWIADCZENIE:

2020 - 2023 - członek Rady Doskonałości Naukowej
2013 - 2018 - członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy MNiSW
od 2016 - członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN


2019 - 2023 - ekspert Łódzkiego Funduszu Filmowego ds oceny scenariuszy i wniosków produkcyjnych
2014 - 2016 - ekspert Dolnośląskiego Funduszu Filmowego ds. oceny scenariuszy i wniosków produkcynych
2010 - 2011 – ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ds. oceny scenariuszy i wniosków produkcyjnych

2011 - 2024 - wykładowca Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT,
2007-2009 - profesor gościnny na Uniwersytecie w Tybindze


WYRÓŻNIENIA:

nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za upowszechnianie kultury filmowej (2010; zespołowa)

nagroda Konferencji Rektorów łódzkich uczelni oraz oddziału Polskiej Akademii Nauk dla młodego badawcza w zakresie nauk humanistycznych (2010)

nagroda im. B. Michałka, przyznawana przez miesięcznik „Kino" dla najlepszej książki o tematyce filmowej (2009 – za „Filmowe oblicza kontestacji")

stypendium Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2009)

stypendium "Zostańcie z nami!" Fundacji tygodnika "Polityka" (2008)

stypendium „Start" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2006)

ZAINTERESOWANIA

OBSZARY SPECJALIZACJI:

- rozpowszechnianie filmów w kinach, telewizji i w internecie
- europejskie i amerykańskie kino autorskie lat 1950-1970
- nowomedialne transformacje współczesnego kina popularnego
- polsko-niemieckie kontakty filmowe
- konteksty instytucjonalne kina polskiego
- badanie widowni filmowej
- teoria scenariopisarstwa i script-doctoring


UDZIAŁ REFERATOWY W KONFERENCJACH:

Konferencja: Ingmar Bergman Out of Focus (Madryt, styczeń 2023)
Referat: The Castaway of the Post-Thaw Tide. Bergman in Poland, 1959-1970
Organizator: Complutense University in Madrid, Örebro University Stockholm

Konferencja: Rethinking Film History Through Global and Digital Approaches (Barcelona, październik 2022)
Referat: In Limited Edition. Foreign Movies in Film Clubs in Polish People’s Republic in 1960s
Organizator: Universitat Oberta de Catalunya

Konferencja: HoMER: Across Borders: Audiences, Exhibition And Reception (Rzym, lipiec 2022)
Referat: A family affair? Film distribution and exhibition patterns in post-Thaw Polish and Romanian second-tier cities: a data-driven comparative study of Lodz and Cluj cinemas in 1959 and 1969 (razem z Lucianem Tionem)
Organizator: “La Sapienza” Universita Roma

Konferencja: NECS: Epistemic Media: Archive, Atlas, Network (Bukareszt, czerwiec 2022)
Referat: Romanian Films in Poland: A Case Study of Socialist-Era Distribution Inside the Former Eastern Bloc (razem z Lucianem Tionem)
Organizator: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale"

Konferencja: Cinematic Bond at 60. National and International Perspectives (Bournemouth, marzec 2022)
Referat: The world is not enough (but he’d better stay away from Poland!). Distribution and reception of James Bond films in Polish People’s Republic
Organizator: Bournemouth University

Konferencja: From Celluloid to Streaming: Conservation and Circulation of Small Cinemas (Santiago de Compostela, październik 2021)
Referat: "From Balkans with Love? Distribution of feature films from Southeast Europe in 1960s and 1970s in People's Republic of Poland"
Organizator: Universitate de Santiago de Compostela

Konferencja: Transitions: Moving Images and Bodies (Palermo, czerwiec 2021)
Referat: "Let them have fun for a while”. Importing and Distributing West European Movies, in the 1970s People's Republic of Poland
Organizator: Universita degli studi di Palermo, NECS

Konferencja: Integrating Traditions in Film Studies (Dublin, maj 2021)
Referat: Distribution of films from the West in People's Republic of Poland, 1968-1980
Organizator: Maynooth University, HOMER

Konferencja: Screening Censorship (Ghent, październik 2020)
Referat: Censorship of American and British hippie counterculture films in People's Republic of Poland, 1965-1975
Organizator: Gent University,

Konferencja: Research Methods in Film Studies (Ghent, październik 2019)
Referat: Drowning in numbers: the mysterious world of cinema audience statistics in the early People’s Republic of Poland
Organizator: Gent University, ECREA

Konferencja: Small Cinemas, Small Spaces (Lisbona, wrzesień 2019)
Referat: (Bus)Lock, (Film)Stock and (Moonshine)Barrel - Travelling Cinemas in Poland, 1945-1955
Organizator: ICS-ULisboa

Konferencja: Przestrzenie, praktyki, artykulacje. III zjazd filmoznawców i medioznawców (Łódź, czerwiec 2019)
Referat: Filmy z krajów zachodnich a dystrybucja filmowa w PRL w latach 1949-1956
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja: Methods of Historical Film Audience Research (Warszawa, kwiecień 2019)
Referat: Crowds, Applause and State Militia: Archive Reports on Cinema Audiences in People's Republic of Poland, 1945–1955
Organizator: Deutsches Historisches Institut

Konferencja: Mapping Spaces, Sounding Places: Geographies of Sound in Audiovisual Media (Cremona, marzec 2019)
Referat: Dazed and Confused: Dubbing in People's Republic of Poland 1950–1980
Organizator: Universita di Pavia

Konferencja: Archiwa we współczesnych badaniach fimoznawczych (Warszawa, listopad 2017)
Referat: Nie tylko STARTowcy. Instytut Filmowy w latach 1945-1949 i początki oświaty filmowej w Polsce Ludowej (na podstawie archiwum Mariana Wimmera)
Organizator: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Konferencja: Sensibility and the Senses. Media, Bodies, Practices (Paryż, czerwiec 2017)
Referat: “How much longer shall we wait for the American movies?”. A local study on film exhibition in Poland, 1945-1949
Organizator: Network for European Cinema and Media Studies, Universite Sorbonne Nouvelle 3

Konferencja: Screen Industries: The Long 90s (Praga, listopad 2016)
Referat: "The Call of the Toad": A Case Study of Polish-German Co-Production
Organizator: Uniwersytet Karola Wielkiego w Pradze

Konferencja: Dyskursy widzialności. II zjazd filmoznawców i medioznawców (Kraków, grudzień 2016)
Referat: Co i gdzie oglądano na łódzkich ekranach w pierwszych latach po II wojnie światowej? Analiza repertuarowa w badaniach historycznej widowni filmowej
Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Konferencja: Ekonomia kina (Gdańsk, maj 2016)
Referat: Centrala i peryferia. Polityka dotacyjna PISF w zakresie edukacji i upowszechniania a zrównoważony rozwój regionalny
Organizator: Uniwersytet Gdański

Konferencja: Kino polskie jako kino transnarodowe (Kraków, listopad 2015)
Referat: Gliński do Grassa, Grass do Glińskiego. Wróżby kumaka – historia produkcyjna
Organizator: Uniwersytet Jagielloński

Konferencja: Tu jest kino! Edukacja filmowa a kina lokalne (Łódź, maj 2015)
Referat: Systemy edukacji filmowej w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech – próba porównania
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja: Europejskie Kinodyskursy. Kino i ideologia po roku 1945 (Łódź, grudzień 2015)
Referat: Antyfaszyzm jako doktryna. Reprezentacje Wehrmachtu w kinie NRD lat 1950-1965
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja: Historie nowych mediów (Łódź, październik 2014)
Referat: Wspomnienia z (medialnego) niedorozwoju. Młodzi widzowie VHS w PRL końca lat 80.
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja: Film i media: przeszłość i przyszłość (I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, Kamień Śląski, czerwiec 2013)
Referat: Badanie widowni – zapomniany kierunek badań nad filmem
Organizator: Uniwersytet Śląski

Konferencja: Screen Industries in Eastern Europe (Brno, listopad 2012)
Referat: Phantom Pains, Surreal Dreams or Desperately Seeking HollyLodz
Organizator: Uniwersytet Masaryka w Brnie

Konferencja: New Eastern European Cinemas (Kopenhaga, październik 2011)
Referat: Far Away, So Close: How Contemporary Polish Cinema Deals with the Recent Past
Organizator: University of Copenhagen

Konferencja: Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur (Wrocław, listopad 2011)
Referat: Czy doktor Mabuse znał esperanto? Ostatni film Fritza Langa jako adaptacja przedwojennej powieści Jana Fethkego
Organizator: Uniwersytet Wrocławski

Konferencja: Historiofotia (Warszawa, maj 2011)
Referat: Dyskurs wypędzonych we współczesnym kinie niemieckim na przykładzie filmu „Die Gustloff" (2008)
Organizator: Uniwersytet Warszawski

Konferencja: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej (Kraków, listopad 2010)
Referat: Filmowe opowieści o rodzeństwie Scholl na tle niemieckiej kultury pamięci
Organizator: Uniwersytet Jagielloński

Konferencja: Historie alternatywne (Lublin, maj 2010)
Referat: Filmowe opowieści o Clausie von Stauffenbergu na tle niemieckiej kultury pamięci
Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Konferencja: Polish Cinema in International Context (Manchester, grudzień 2009)
Referat: Andrzej Wajda's "Pilatus and others" – the production history
Organizator: University of Central Lancashire

Konferencja: Deutschland und Polen: filmische Grenzen und Nachbarschaften (Tybinga, lipiec 2009)
Referat: „Hier darf nichts zusammenpassen". Einige Bemerkungen zu Andrzej Wajdas "Pilatus und andere"
Organizator: Universität Tübingen

Konferencja: Polskie kino popularne (Bydgoszcz, maj 2008)
Referat: Bogusław Linda: instrukcja obsługi twardziela
Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Konferencja: Biografistyka filmowa (Toruń, grudzień 2006)
Referat: Niezwykłe przygody Mr. Guevary w krainie Hollywood
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Konferencja: Kino polskie: reinterpretacje (Łódź, październik 2006)
Referat: Pamięć i paralaksa. O filmie nowelowym „Solidarność... Solidarność..."
Organizator: Uniwersytet Łódzki


OSIĄGNIECIAGRANTY:

"Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989" (Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 6 - kierownik)
„Współczesna Łódź filmowa" (Narodowe Centrum Nauki - OPUS 1 - kierownik)
„Pamięć lat nazizmu w kinie niemieckim" (Ministerstwo Nauki - kierownik)
„Polnischer Film – eine europaische Filmkultur" (Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki - kierownik zespołu polskiego)
„Problem kontestacji w kinie Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej" (Ministerstwo Nauki - główny wykonawca)


PUBLIKACJE:

Monografie autorskie:

K. Jajko, K. Klejsa, J. Grzechowiak, E. Gębicka, Rozpowszechnianie filmów w Polsce Ludowej, 1944-1956, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2022

K. Klejsa, Pamięć lat nazizmu w kinie niemieckim lat 1946-1965, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2015

K. Klejsa, Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec kultury protestu przełomu lat 60. i 70., Warszawa: Trio, 2008

Prace redakcyjne:

Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2016

Kultura filmowa współczesnej Łodzi, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo PWSFTViT, 2015

Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT, 2015

Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, red. K. Klejsa, M. Saryusz-Wolska, Warszawa: Scholar, 2014

Der Polnische Film: von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, red. K. Klejsa, S. Schahadat, M. Wach, Marburg: Schüren 2012

Polska i Niemcy: filmowe granice i sąsiedztwa, red. K. Klejsa, Wrocław: Atut, 2012

Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften , red. K. Klejsa, S.Schahadat, Marburg: Schüren, 2011

Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa, E. Nuczyńska-Fidelska, Kraków: Rabid, 2008

Kino amerykańskie: dzieła i twórcy, red. E. Durys, K. Klejsa, Kraków: Rabid, 2006/7

Film: fabryka emocji, red. K. Klejsa, T. Kłys, Kraków: Rabid, 2003

Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji, red. K. Klejsa, G. Skonieczko, Kraków: Rabid, 2002

Publikacje w czasopismach naukowych / rozdziały w monografiach zbiorowych:

K. Klejsa, Piętnaście żywotów półkownika. Historia powstania, cenzury i rozpowszechniania filmu "Ręce do góry", "Pleograf" 2023, nr 2.

K. Klejsa, Foreign film in Poland, 19641975: selection, import and audience. An introduction. “Images. he International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2022, vol. XXXII, no. 41, s 79-98

K. Klejsa, J. Sedgwick, ‘It Seems to Me that the Most Popular Films in the West Are Very Harmful to Us’: Film Popularity in Poland During the years of ‘High Stalinisation’, [in:] Towards a Comparative Economic History of Cinema, 1930-1970, ed. J. Sedgwick, Springer 2022, p. 307-338.

K. Klejsa, Cenzura filmów zagranicznych w Polsce Ludowej w latach 1945-1956. Rekonesans, "Kwartalnik Filmowy" 2021, nr 118, s. 152-171.

K. Klejsa, A. Miller-Klejsa, Almost as good as Soviet cinema: Reception of Italian neorealism in Poland: 1946–56, “Journal of Italian and Media Studies” 2021, vol. 9, no. 3, p. 367-384.

K. Klejsa, J. Gortat, Na uboczu Wrocławia, nieopodal Los Angeles. Repertuary kin w trzech dolnośląskich miasteczkach w 1926 roku, [w:] Na obrzeżach wielkiego miasta. Z dziejów kina na Dolnym Śląsku do 1945 roku, red. A. Dębski, Poznań 2021

K. Klejsa, Armia Krajowa w niemieckim serialu – ćwiczenie z teorii i interpretacji, „Res Historica” 2021, nr 51, s. 659-685

K. Klejsa, W. Ludwisiak, Marian Wimmer i niedopowiedziane początki Szkoły Filmowej w Łodzi, [w:] Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych, red. B. Giza, K. Mąka-Malatyńska, P. Zwierzchowski, Warszawa 2020

K. Klejsa, „Człowiek jest czemś, co przezwyciężone być powinno”. Dyskurs historiozoficzny "2001: Odysei kosmicznej", "Images" 2020, nr 37

K. Klejsa, Poszukiwanie wolności i kryzys kultury: od kina kontestacji do obrazów medycznych, [w:] Kino to nie wszystko, red. A. Szpulak, M. Werner, Poznań 2020

K. Klejsa, „Świat, który przezwyciężamy i pozostawiamy za sobą”. Import, rozpowszechnianie i widownia filmów z krajów kapitalistycznych w Polsce Ludowej w latach 1949-1956 w świetle badań archiwalnych, "Kwartalnik Filmowy" 2019, nr 108

K. Klejsa, M. Dondzik, J. Grzechowiak, Phoenix Burning: The Collapse of the Fiction Film Studio and the Educational Film Studio in Łódź in the Early 90s, "Iluminace" 2017, no 3.

K. Klejsa, K. Jajko, Film canon : film history - film education : remarks on the Polish Film Museum's anniversary poll. "Panopticum" 2017, n0 18.

K. Klejsa, W bunkrze Hitlera. O filmie „Upadek” Oliviera Hirschbiegla, [w:] Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Księga jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla, red. Joanna Szymoniczek, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2017, s. 773-793

K. Klejsa, Od FEWG do FLAG: systemowe przemiany edukacji filmowej w Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2016

K. Klejsa, Surreal Dreams of a “Creative City” (or: How Camerimage Festival Tried to Convince Łódź to Stop Worrying and Love Modern Architecture),Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2015, nr 26.l Communication” 2015, nr 26.

K. Klejsa, Artur Brauner, Jan Fethke, Fritz Lang – drei Jahrzehnte “Die 1000 Augen des Dr. Mabuse”, [w:] Unterwegs zum Nachbarn. Deutsch-polnische Filmbegegnungen, red. Brigitte Braun, Andrzej Debski, Andrzej Gwóźdź, Trier: Wissenschaflicher Verlag 2015

K. Klejsa, Kino kontestacji w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, [w:] Kino epoki nowofalowej, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków: Universitas 2015

M. Adamczak, K. Klejsa, Badanie dystrybucji filmowej – pola problemowe, stan wiedzy, perspektywy rozwoju [w:] Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT 2015

K. Klejsa, Surrealne sny o łódzkim Bilbao. Camerimage i architektura, [w:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT, 2015

K. Klejsa, Badanie widowni filmowej - historia i współczesność, "Kwartalnik Filmowy" 2014, nr 85.

K. Klejsa, Drezno i Gustloff – miejsca pamięci niemieckich ofiar II wojny światowej i ich reprezentacje w filmach telewizyjnych stacji ARD i ZDF z lat 2006-2008, [w:] Paradygmaty kina współczesnego, red. Ryszard W. Kluszczyński, Tomasz Kłys, Łódź: WUŁ 2014

K. Klejsa, Artur Brauner, Jan Fethke, Fritz Lang – trzy dekady Tysiąca oczu doktora Mabuse, [w:] W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe, red. A. Dębski, A. Gwóźdź, Wrocław 2013

K. Klejsa, Importierte Schönheitsideale, Kataloge postkommunistischer Tristesse [in:] Der Polnische Film: von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, Hrsg. K. Klejsa, S. Schahadat, M. Wach, Marburg: Schüren 2013, s. 422-441.

K. Klejsa, Populizm w multipleksie. Polityka i estetyka filmów Michaela Moore'a, [w:] Metody dokumetalne w filmie, red. M. Pieńkowski, D. Rode, Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT, 2013, s. 239-303.

K. Klejsa, The Parallax Memory. On „Solidarity...Solidarity..." collection, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication" 2012 no. 20, s. 34-47

K. Klejsa, Przypadki doktora Mabuse, „Dialog. Miesięcznik dramaturgii współczesnej" 2012, nr 12, s. 140-155

K. Klejsa, Pamięć o rodzeństwie Scholl w filmach Michaela Verhoevena i Percy’ego Adlona – konteksty i interpretacje, „Człowiek i Społeczeństwo” 2012, vol. XXXIV

K. Klejsa, „Hier darf nichts zusammenpassen". Einige Bemerkungen zu Andrzej Wajdas "Pilatus und andere - ein Film für Karfreitag" [in:] Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften, Hrsg. K. Klejsa, S. Schahadat, Marburg: Schüren, 2011, s. 164-177.

K. Klejsa, Badanie gwiazdorstwa filmowego. Przypadek Bogusława Lindy [w:] Polskie kino popularne, red. Daria Mazur, Piotr Zwierzchowski, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2011, s. 327-348.

K. Klejsa, Motywy autobiograficzne w kinie Michaela Moore'a, „Kwartalnik Filmowy" 2011, nr 73, s. 190-199

K. Klejsa, Co wydarzyło się 40 lipca? Pierwsze filmowe opowieści o Clausie von Stauffenbergu i ich filmowe konteksty [w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. Mariusz Mazur, Piotr Witek, Lublin 2011, s. 167-200.

K. Klejsa, A film-like thing, czyli jak fenomeny filmopodobne uniemożliwiają odpowiedź na pytanie, co to jest film [w:] Kino po kinie. Film w dobie jego elektronicznej dystrybucji, red. A. Gwóźdź, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010, s. 33-59.

K. Klejsa, Filmowe środki stylistyczne [w:] K. Klejsa, T. Kłys, E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009

K. Klejsa, Krokodyl i fajka (aneks interpretacyjny do „Noża w wodzie"), „Dialog. Miesięcznik dramaturgii współczesnej" 2009, nr 7-8

K. Klejsa, Pamięć i paralaksa. Notatki o filmie nowelowym „Solidarność... Solidarność...", [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków: Rabid, 2008

K. Klejsa, Stanisław Bareja: nadrealizm socjalistyczny [w:] Autorzy kina polskiego II, red. G. Stachówna, B. Zmudziński, Kraków: Rabid, 2008

K. Klejsa, Games, Masks, Yearnings, Escapes... Four Views on Jerzy Skolimowski's Early Works [in:] Polish New Wave. The History of a Phenomenon that Never Existed, ed. Ł. Ronduda, B. Piwowarska, Warsaw: Wydawnictwo CSW, 2008

K. Klejsa, Discourses of Fear and Desire. Remarks on "nuclear annihilation movies" [in:] Information Warfare. Die Rolle der Medien bei der Kriegsdarstellung und –deutung, Hrsg. C. Glunz, A. Pelka, T. Schneider, Osnabrück: Goettingen: V&R Unipr., 2007, s. 437-445.

K. Klejsa, Niezwykłe przygody Mr. Guevary w krainie Hollywood – rzecz o komercjalizacji kultury protestu, [w:] Biografistyka filmowa, red. T. Szczepański, S. Kołos, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007

K. Klejsa, Dušan Makavejev: paradoksy subwersywnej wyobraźni, [w:] Autorzy kina europejskiego III, red. A. Helman, A. Pitrus, Kraków: Rabid, 2007

K. Klejsa, „Easy Rider": portret [de]generacji, [w:] Kino amerykańskie: dzieła, red. E. Durys, K. Klejsa, Kraków: Rabid, 2006

Ł. Biskupski, K. Klejsa, Autodestrukcyjne Erlebnis jako kontekst interpretacyjny filmów Shinyi Tsukamota, „Studia Filmoznawcze" 2007, tom XXVIII

K. Klejsa, Dušan Makavejev: Paradoxes of Subversive Imagination, „Piktogram" 2006, nr 4.

K. Klejsa, Obcy we mnie, obcy wśród nas. Doświadczenie emigracyjne w brytyjskich filmach Jerzego Skolimowskiego („Fucha" i "Najlepszą zemstą jest sukces"), „Kwartalnik Filmowy" 2006, nr 53

K. Klejsa, Trudna sztuka bycia mężczyzną, inteligentem, Polakiem... Problem tożsamości w kinie Marka Koterskiego [w:] Kino polskie po 1989 roku, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2006

K. Klejsa, Więźniowie historii, zakładnicy stereotypów. Problem czeczeński we współczesnym kinie rosyjskim [w:] Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim, red. B. Kita, Kraków: Rabid, 2006

K. Klejsa, „Die fette Jahre sind vorbei"? Rekonesans po najnowszym kinie niemieckim [w:] Filmowe zwierciadła Europy, red. P. Zwierzchowski, Bydgoszcz: Wers, 2006

K. Klejsa, Lindsay Anderson: rozczarowania idealisty, rozterki cynika [w:] Autorzy kina europejskiego II, red. A. Helman, A. Pitrus, Kraków: Rabid, 2005

K. Klejsa, Wszystko w porządku? Godard – Francja – 1968 [w:] Między słowem a obrazem, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków: Rabid, 2004

K. Klejsa, „Doszli aż do tego miejsca. Teraz nie wiedzą, co robić dalej". Problem kontestacji w kinie zachodnioniemieckim przełomu lat 60. i 70. [w:] Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur, red. A. Gwóźdź, Kraków: Rabid, 2004

K. Klejsa, Pustynia trwa. Widok z „Zabriskie Point" [w:] Michelangelo Antonioni, red. B. Zmudziński, Kraków: Rabid, 2004

K. Klejsa, Jerzy Skolimowski – gry, maski, tęsknoty, ucieczki... Cztery spojrzenia na wczesną twórczość [w:] Autorzy kina polskiego, red. G. Stachówna, J. Wojnicka, Kraków: Rabid, 2004

K. Klejsa, Ruchy antyglobalizacyjne – druga fala kontestacji? [w:] Kultura w czasach globalizacji, red. M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2004

K. Klejsa, Teoria „3M": lekcja paranoidalnej podejrzliwości, czyli jak - zdaniem Noama Chomsky'ego - media manipulują masami, „Kultura Popularna" 2003, nr 2

K. Klejsa, Uwaga, bomba! Echa „zimnej wojny" w filmie „Doktor Strangelove" Stanleya Kubricka [w:] Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji, red. K. Klejsa, G. Skonieczko, Kraków 2002.

K. Klejsa, Czy naprawdę trzeba grać, żeby wygrać? O fenomenie gier komputerowych [w:] W świecie mediów, red. E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków: Rabid, 2001

K. Klejsa, Telesklep, mon amour [w:] Na rubieżach ponowoczesności. Szkice o filmie współczesnym, red. E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków: Rabid 2000

K. Klejsa, Paraboliczny dyskurs kontrkultury. O „Jeżeli..." Lindsaya Andersona, „Studia Filmoznawcze" 2000, tom XXII

K. Klejsa, Byłem uleczony jak trza... O „Mechanicznej pomarańczy" Stanleya Kubricka, „Kwartalnik Filmowy" 2000, nr 31-32

K. Klejsa, Przypadki utraconych tożsamości. O „Atlantic City" Louis Malle'a, „Kwartalnik Filmowy" 1999, nr 28


Opracowania popularnonaukowe:

jedenaście haseł (z zakresu współczesnego kina niemieckiego) do II wydania Encyklopedii kina pod red. T. Lubelskiego
dwie broszury (Nowa estetyka oraz Esej filmowy) projektu „Filmoteka Szkolna", prowadzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (2009)

K. Klejsa, Filmowa kontestacja made in Europe, „Kino" 2004, nr 3
K. Klejsa, Popkulturowe kontestacje Michaela Moore'a, „Kino" 2003, nr 9
K. Klejsa, Humanista w świecie gier, „Zeszyty Szkolne – Edukacja Humanistyczna" 2003, nr 3
K. Klejsa, Gry komputerowe: między anarchią hipertekstu a gwarancją sensu, „Opcje" 2000, nr 5

Recenzje i sprawozdania:

K. Klejsa, "Nóż w wodzie" - non stop, "Tekstualia" 2023, nr 1

K. Klejsa, Na jakie filmy i do których kin chadzałby Eberhard Mock? Teatry świetlne oraz ich repertuary w weimarskim i nazistowskim Wrocławiu, "Kwartalnik Filmowy" 2020, nr 112

K. Klejsa, Historia - analiza - recepcja (recenzja książki pod red. Iwony Kurz „Film i historia"), „Kwartalnik Filmowy" 2010, nr 69

K. Klejsa, Wędrówki po labiryncie (recenzja książki Piotra Kletowskiego „Filmowa Odyseja Stanleya Kubricka"), „Kwartalnik Filmowy" 2008, nr 62-63

K. Klejsa, O paradoksach i nonsensach cenzury filmowej (recenzja książki Anny Misiak „Kinematograf kontrolowany"), „Kino" 2007, nr 10

K. Klejsa, Nasi sąsiedzi i my (sprawozdanie z 38. Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie 2004), „Kino" 2004, nr 9

K. Klejsa, Postmodernizm Gombrowiczem podszyty (recenzja książki Dagmary Jaszewskiej „Nasza niedojrzała kultura"), „Kultura Współczesna" 2002, nr 3

K. Klejsa, Filmowe i teatralne światy Andrzeja Wajdy (sprawozdanie z konferencji naukowej), „Kultura Współczesna" 2001, nr 4

Tłumaczenia akademickie:

J. Bleicher, Nowe telewizje, nowe programy, nowe formy? Funkcje paratekstów w telewizji internetowej [w:] Pogranicza audiowizualności, red. A. Gwóźdź, Kraków 2010.

M. Wach, „Każdy jest nadawcą". Filmy Aleksandra Klugego w nowych edycjach DVD [w:] Kino po kinie. Film w dobie jego elektronicznej dystrybucji, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2011.

W. Pauleit, Analiza filmu i jej przedmiot. Paratekstowość filmu [w:] Kino po kinie. Film w dobie jego elektronicznej dystrybucji, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2011

M. Goddard, Figura postmodernistycznego pożądania? Role Katarzyny Figury w filmach po 1989 roku [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2008

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 1.45 90-236 Łódź

Dyżury

wtorek: 13:15-14:15