PROFIL PRACOWNIKA: Grażyna Chwatko

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, laboratoria) na kierunkach Analityka chemiczna, Ochrona środowiska
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programówkształcenia, praca w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych ipracach rozwojowych, publikowanie wyników badań w czasopismach z listy Journal Citation Reports
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
 • opieka merytoryczna nad doktorantami
 • udział w posiedzeniach Rady Wydziału Chemii
 • udział w posiedzeniach Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego

BIOGRAM

Wykształcenie:

 • 2014 - doktor habilitowany " Analiza próbek biologicznych na zawartość metabolicznie spokrewnionych związków siarki"
 • 2002 - doktor nauk chemicznych, „Wyznaczanie statusu redox tioli w osoczu krwi ludzkiej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej”
 • 1994 - magister chemii „Analiza kaptoprylu w próbkach biologicznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej po ekstrakcji na fazie stałej”.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2018- obecnie, profesor uczelni w Katedrze Chemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
 • 2003-2004, roczny staż w Department of Microbiology & Molecular Genetics,University of Medicine and Dentistry of New Jersey, USA
 • 2002-2018, adjunkt w Katedrze Chemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
 • 1996-2002, asystent w Katedrze Chemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
 • 1994-1996, nauczyciel chemii w szkole średniej

Pełnione funkcje

 • 2020-2023, członek Zespołu Podstawowych Problemów Technik Analitycznych przy Komitecie Chemii Analitycznej PAN
 • 2012-obecnie, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia przy Dziekanie Wydziału Chemii
 • 2016-2024, członek Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • 2020-2024, członek Rektorskiej Komisji do spraw etyki badań naukowych
 • 2016-2020, członek Rektorskiej Komisji do spraw bioetyki badań naukowych
 • 2016-2020, członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • 2015-2020, Kierownik Studiów Podyplomowych „Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie”
 • 2015/216, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • 2008-2012, członek Komisji Dydaktycznej przy Dziekanie Wydziału Chemii

KONTAKT I DYŻURY

Katedra Chemii Środowiska, ul. Pomorska 163, pok. 110: 42-635-58-43

Pomorska 163/165 pokój: 110 90-236 Łódź

Dyżury

wtorek: 14:00-16:00 pok. 110