PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Ciechańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik badawczo - dydaktyczny

- prowadzenie badań naukowych

- rozpowszechnianie wyników badań naukowych w formie publikacji

- prowadzenie zajęć dydaktycznych

- opracowywanie i aktualizacja programów kształcenia

- opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi

- opracowywanie oraz aktualizacja materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć

- kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem

- pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk studenckich na kierunku „Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu”

- udział w posiedzeniach Rady Wydziału Wydziału Chemii jako przedstawiciel nauczycieli akademickich

- członek III Komisji ds. zapewniania jakości kształcenia Wydziału Chemii UŁ

- sukcesywne dokumentowanie dorobku naukowego pracowników KCHO

- udział w pracach Komisji Likwidacyjnej

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-58-06

Tamka 12 pokój: 4-207 91-403 Łódź