PROFIL PRACOWNIKA: Roman Morawski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

I. Specjalista ds. obronnych i obrony cywilnej:

1. Kierowanie pracą Zespołu Spraw Obronnych oraz zapewnienie pełnej realizacji planowanych zadań.

2. Kierowanie i koordynowanie pracami związanymi z opracowaniem, aktualizacją planów obronnych i obrony cywilnej.

3. Nadzór nad opracowaniem i aktualizacją szczegółowych planów realizacji zestawów zadań dla potrzeb obronnych dotyczącymi stanów osiągania gotowości obronnej.

4. Nadzór merytoryczny nad zadaniami realizowanymi przez jednostki organizacyjne UŁ w zakresie operacyjnym i szkoleniowym.

5. Koordynowanie spraw związanych z opracowaniem sprawozdań, meldunków i informacji dla potrzeb spraw obronnych.

6. Opiniowanie pism, dokumentacji, planów opracowanych przez ZSO oraz przedstawianie ich do akceptacji Pani Rektor lub Pani Kanclerz(w zależności od kompetencji).

7. Aktualizacja i opracowanie planów ochrony zabytków(ruchomych i nieruchomych) oraz zgłaszanie zaistniałych zmian do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ .

8.Współudział w wykonywaniu prac związanych z zabezpieczeniem najważniejszych urządzeń i aparatury UŁ na wypadek zagrożenia.

9. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

10. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.

11. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.

12. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

13. Aktualizacja planów ochrony obiektów w porozumieniu z Policją oraz nadzorowanie realizacji tych planów.

14. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

15. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa.

BIOGRAM

Zawodowo- jestem Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w UŁ,

Prywatnie - jestem Prezesem Zarządu Poddębickiego Klubu Turystyki Rowerowej i Pieszej Rowerowe EPD, organizuję wycieczki i rajdy rowerowe po województwie łódzkim oraz po całej Polsce, marsze Nordic Woking oraz jestem kibicem reprezentacji Polski w Piłce nożnej, uczęszczam na mecze i koncerty muzyczne.

ZAINTERESOWANIA

Interesuję się sportem( płka nożna, turystyka rowerowa), filmem polskim ,motoryzacją oraz muzyką pop.

OSIĄGNIECIA

Zawodowo - spełniony, bardzo lubię swoją pracę.

Prywatnie- kocham pracę społeczną oraz wyzwania w zakresie organizacji imprez sportowych.

KONTAKT I DYŻURY

0- 697026018 - komórkowy: 42-635-40-49