PROFIL PRACOWNIKA: Jarosław Grabarczyk

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich obowiązków należy sprawowanie nadzoru nad: działalnością socjalną, realizowaną na podstawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UŁ, obsługą administracyjną procesu dydaktycznego (sprawy bytowe studentów i doktorantów, tok studiów, rekrutacja), zakupami dokonywanymi w UŁ (w szczególności zamówienia publiczne), obsługą informatyczną uczelni oraz sprawami z zakresu bhp.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat Kanclerzy UŁ: 42-635-40-10

Sekretariat Kanclerzy UŁ: 42-635-40-20

Narutowicza 68 pokój: 107 90-136 Łódź