PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Kamiński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół instrumentów polityki zagranicznej, polityki Unii Europejskiej wobec Chin oraz paradyplomacji. Kieruje projektami naukowymi finansowanymi przez Komisję Europejską (Horyzont 2020, Jean Monnet) oraz Narodowe Centrum Nauki (OPUS). Wdrażam innowacyjne metody nauczania i wykorzystywania gier w edukacji. Jestem autorem książek „Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin” oraz „Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej”. Publikowałem m.in. w „Energy Policy”, „Asia Europe Journal” czy „Europe-Asia Studies”.

BIOGRAM

profesor uczelniany na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Politolog, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół instrumentów polityki zagranicznej, polityki Unii Europejskiej wobec Chin oraz paradyplomacji. Kierownik projektów finansowanych przez Komisję Europejską (Horyzont 2020, Jean Monnet) oraz Narodowe Centrum Nauki (OPUS). Stały współpracownik czasopisma „Liberté!”. Pasjonat innowacyjnych metod nauczania i wykorzystywania gier w edukacji. Autor książek „Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin” oraz „Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej”.

KONTAKT I DYŻURY

Składowa 43 90-127 Łódź