PROFIL PRACOWNIKA: Paulina Pruszkowska-Przybylska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Główne obszary badawcze

- wiek epigenetyczny

- wskaźnik palcowy 2D:4D

- skład ciała i jego proporcje wśród dzieci i dorosłych

- witamina D i pigmentacja

Kierowanie projektami

„Epigenetyczne podłoże procesu starzenia wśród osób z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK).” - projekt badawczy zostanie zrealizowany na Uniwersytecie Kopenhaskim, uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 5 (NCN), nr 2021/05/X/NZ1/01049: dr Paulina Pruszkowska-Przybylska. Termin realizacji 15.12.2021-15.12.2022.

Najważniejsze staże zagraniczne

Podczas 6-tygodniowego stażu w Centre for Genetic Origins of Health and Disease (University of Western Australia and Curtin University) zajmowałam się analizą epigenomu w celu wyznaczenia wieku epigenetycznego wśród ciężarnych australijskich kobiet dotkniętych stanem przedrzucawkowym (preeklampsją). Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Scientific Reports" https://www.nature.com/articles/s41598-022-05744-4

W trakcie półrocznego stażu podczas studiów magisterskich realizowanych w ramach Indywidualnego Programu Studiów zostałam zaangażowana w międzynarodowe badania EUROFORGEN na Uniwersytecie Kopenhaskim w Zakładzie Genetyki Sądowej pod opieką prof. Nielsa Morlinga, które zaowocowały pracą magisterską pt." Genetic differentiation between Greek, Slovenian, Iraqi, Danes and Turkish using four AIMs IPLEX panels" oraz artykułem opublikowanym w renomowanym czasopiśmie "Forensic Science International: Genetics" https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/...

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 (Katedra Antropologii) pokój: 149-163; 57-58 90-237 Łodź