PROFIL PRACOWNIKA: Marta Kolanowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie badań naukowych

2. Opieka nad doktorantami

3. Koordynowanie przedmiotu "Tropical Ecology and Conservation"

BIOGRAM

W roku 2009 ukończyłam 5-letnie studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiając pracę magisterską zatytułowaną „Zmienność morfologiczna i genetyczna populacji Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (Orchidaceae) na wybranych obszarach Pomorza Gdańskiego”. Stopień doktora uzyskałam trzy lata później broniąc rozprawę pt. „Zróżnicowanie taksonomiczne i geograficzne przedstawicieli Orchidaceae na obszarze departamentu Valle del Cauca w Kolumbii”, która została wyróżniona przez Radę Wydziału Biologii UG. W grudniu 2017 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii na podstawie osiągnięcia pt. „Modelowanie niszy bioklimatycznej jako narzędzie w badaniach biogeograficznych rodziny Orchidaceae”. Od 2016 r. pracuję na stanowisku junior researcher dla Czeskiej Akademii Nauk a od 2018 r. jestem zatrudniona na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w grupie pracowników badawczych.

Jestem autorem ponad 150 artykułów i 10 monografii naukowych. Zorganizowałam i brałam udział w ponad 20 ekspedycjach tropikalnych oraz prowadziłam rewizje materiałów zielnikowych w ponad 40 instytucjach naukowych.


ZAINTERESOWANIA

Moje badania dotyczą storczyków, przede wszystkim taksonomii i biogeografii orchidei. Prowadzę również prace mające na celu ewaluację wpływu zmian klimatu na nisze zajmowane przez te rzadkie rośliny.

Jako prezes Fundacji "Biodiversitatis" koordynuję projekt utworzenia rezerwatu przyrody ze stacją badawczą w Republice Kolumbii.

OSIĄGNIECIA

Kilkukrotnie moje badania otrzymały wsparcie z programu SYNTHESYS: the European Union-funded Integrated Activities grant. W 2014 r. byłam jednym z laureatów prestiżowego stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Za działalność naukową otrzymałam w 2015 r. Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena a w 2020 r. zostałam uhonorowana nagrodą im. Otto Wichterle przyznawaną przez Czeską Akademię Nauk.


https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/nagroda-amerykanskiej-fundacji-dla-dr-hab-marty-kolanowskiej

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 90-237 Łodź