Nagroda amerykańskiej fundacji dla dr hab. Marty Kolanowskiej

Dr hab. Marta Kolanowska (Prof. UŁ) z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała nagrodę amerykańskiej Fundacji Maxwella/Hanrahana za ważne badania nad storczykami. Łódzka biolog odkryła 370 gatunków storczyków nieznanych nauce. Pracuje często w terenie, głównie w Ameryce Południowej. M.in. z tego powodu znalazła się w gronie 5 badaczy na świecie, których Fundacja nagrodziła kwotą 100 000 USD w kategorii badań terenowych.

Panią Profesor doceniono za jej wkład w badanie różnorodności biologicznej najsłabiej zbadanych regionów świata. Łódzka biolog, która brała udział w ponad 20 ekspedycjach tropikalnych, odkryła dotąd 370 nieznanych nauce gatunków orchidei  Hofmeisterella biglobulosa, Myoxanthus ortizianus, Hirtzia barrerana  to nazwy tylko niektórych z nich.  

Fundacja Maxwella/Hanrahana wskazała ponadto na wyjątkową wartość badań dr hab. Marty Kolanowskiej nad problematyką ocieplenia klimatu, zmniejszenia powierzchni lasów tropikalnych i działalności człowieka w kontekście zasięgu występowania storczyków na świecie.

Badaczka znana jest z prowadzenia prac w południowej części Kolumbii, gdzie współpracuje z członkami rdzennego plemienia. Wspólnie z naukowcami z innych ośrodków na świecie pragnie utworzyć rezerwat przyrody w Dolinie Sibundy, a w nim stację badawczą pod auspicjami Uniwersytetu Łódzkiego. W projekt budowy stacji zaanagażowany jest Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. 

Jestem bardzo zaskoczona moją wygraną! Nagroda jest wyrazem uznania dla mojej dotychczasowej pracy w zakresie badania różnorodności storczyków i ich zagrożeń. Razem ze mną zostali nagrodzeni naukowcy badający różnorodne obszary, takie jak np. rozwój języka papug, ewolucja i genetyka amazońskich żab, czy przetrwanie mikroskopijnych organizmów w ekstremalnych warunkach. Jestem zaszczycona, że mogę stać u ich boku.  

dr hab. Marta Kolanowska, Prof. UŁ

Łódzka badaczka zaznacza, że amerykańska fundacja doceniła 5 spośród 60 młodych naukowców na świecie nominowanych do nagrody, aby podkreślić wartość badań "nieoczywistych", których wspólnym mianownikiem jest prowadzenie prac w terenie, wynikających z ich ciekawości świata i pasji.  

Praca Marty Kolanowskiej w terenie dokumentuje tropikalne storczyki w ważnych punktach różnorodności biologicznej: w andyjskiej Kolumbii, Papui Nowej Gwinei oraz na Przesmyku Dariena w Panamie. Zajmuje się zagadnieniami ochrony przyrody, wykorzystując analizy biogeograficzne i modelowanie ekologiczne, które pomagają nam zrozumieć, jak zmiany klimatu wpływają na storczyki i ich zapylacze. Kolanowska jest czołową botaniczką zajmującą się systematyką i ochroną tropikalnych orchidei, największej i najbardziej zróżnicowanej rodziny roślin kwitnących. Dzięki swoim badaniom mało znanych ekosystemów, jak również przeglądom kolekcji zielnikowych, odkryła ponad 370 gatunków storczyków, które wcześniej nie były znane nauce. 

Frg. uzasadnienia przyznania nagrody przez Fundację Maxwella/Hanrahana

Inne wyróżnienia i nominacje

Badaczka została w maju bieżącego roku nominowana do Nagrody Heisiga, przyznawanej po raz pierwszy. Wyróżnienie, nazywane już polskim odpowiednikiem Nagrody Nobla, ma honorować polskich naukowców, którzy prowadzą badania na najwyższym poziomie, a ich odkrycia zmieniają świat:  

Dr hab. Marta Kolanowska, prof. UŁ nominowana do „Polskiego Nobla”

Biolog uzyskała w 2020 r. Nagrodę im. Otto Wichterlewy  wyróżnienie wręczane młodym naukowcom przez Czeską Akademię Nauk. Kandydatura Marty Kolanowskiej została zgłoszona przez Global Change Research Institute:

Prof. Marta Kolanowska z międzynarodowym wyróżnieniem

Fundacja Maxwell/Hanhram powstała w 2018 r. żeby wspierać indywidualnych naukowców, nauczycieli, konserwatorów i twórców, których różnorodne perspektywy pozwalają odkrywać nowe informacje o człowieku i środowisku, w jakim żyje.

Nagroda Maxwella/Hanrahana w dziedzinie biologii terenowej
 
Nagroda wspiera indywidualnych, młodych naukowców i umożliwia im poświęcenie czasu na obserwacje i eksperymenty, które pomagają nam lepiej zrozumieć siebie i świat wokół nas. Zapoczątkowane w 2020 roku coroczne nagrody wyróżniają pięciu wybitnych naukowców i wspierają każdego z nich kwotą 100 000 USD.
 
Staże na badania terenowe
 
Aby uzupełnić indywidualne nagrody w dziedzinie biologii terenowej, fundacja wspiera również staże w zakresie badań terenowych w szeregu instytucji badawczych w USA, w celu zapewnienia młodym naukowcom doświadczeń, które mogą odmienić ich ścieżkę kariery.
 
Granty na ochronę przyrody
 
Fundacja wspiera ponadto organizacje i instytucje edukacyjne działające na rzecz: łączenia ludzi i przyrody oraz ochrony ważnych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem Kalifornii i Hawajów. Wśród dotychczasowych beneficjentów znalazły się: California Academy of Sciences, Coral Reef Alliance, Environmental Grantmakers Association, Hidden Villa, Monterey Bay Aquarium, Pacific Horticulture Foundation, Peninsula Open Space Trust, San Francisco Botanical Garden oraz San Francisco Parks Alliance.

Więcej o pracy dr hab. Marty Kolanowskiej

Profil naukowy w Researchgate

Treści popularnonaukowe

Materiał źródłowy i zdjęcia: M. Kolanowska, Fundacja Maxwell/Hanrahan

Redakcja: Centrum Promocji UŁ