15 lipca, 2020 r.

Prof. Marta Kolanowska z międzynarodowym wyróżnieniem

Prof. Marta Kolanowska z międzynarodowym wyróżnieniem

fot. źródło prywatne

23 czerwca Czeska Akademia Nauk rozdała po raz 19. nagrody im. Otto Wichterle. Wyróżnienia wręczane są młodym naukowcom za ich znaczący wkład w rozwój nauki. Wśród tegorocznych laureatów jest dr hab. Marta Kolanowska, prof. UŁ – badaczka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Prof. Kolanowska opisała ponad 275 nieznanych wcześniej gatunków orchidei oraz wprowadziła metody modelowania nisz ekologicznych do badań biogeograficznych storczyków. Kandydatura Marty Kolanowskiej została zgłoszona przez Global Change Research Institute (Ústavu výzkumu globální změny AV ČR).


Marta Kolanowska badała storczyki najpierw w Polsce, zaś po otrzymaniu nagrody w konkursie organizowanym przez Ambasadę Kolumbii, w Parku Narodowym El Cocuy. Jest cenioną specjalistką z zakresu analizy bioróżnorodności obszarów tropikalnych.


Informacja o przyznaniu nagrody była dla mnie sporym zaskoczeniem, ponieważ badania związane z poznawaniem bioróżnorodności obszarów tropikalnych nie cieszą się dużą popularnością. Nagroda im. Otto Wichterle to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale również motywacja do zintensyfikowania prac nad taksonomią i biogeografią orchidei, które należą do najbardziej zagrożonych roślin na świecie – zaznacza laureatka.


Jury konkursu doceniło nie tylko dorobek naukowy biolożki, ale również podjęte przez nią działania na rzecz ochrony ekosystemów tropikalnych. Badaczka zaangażowała się w ochronę tropikalnych ekosystemów wraz z fundacją Biodiversitatis, której jest współinicjatorką i jedną z założycielek.


Najważniejszym celem fundacji jest stworzenie pierwszej polskiej stacji badawczej w Ameryce Południowej. Rezerwat ma zajmować około 30 hektarów. Stacja będzie zlokalizowana po wschodniej stronie Andów, w rejonie górskim, około 30 km w linii prostej od Puszczy Amazońskiej. W fundacji zasiadają naukowcy z Polski, Czech, Francji i Ekwadoru. Wśród badaczy zaangażowanych w prace fundacji jest wielu naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego – specjaliści z zakresu zoologii, botaniki, briologii i mykologii.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst źródłowy: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Prof. Monika Marcinkowska ponownie w EBA BSG
Następna wiadomość Prof. Elżbieta Żądzińska nowym Rektorem UŁ