PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Szukalski

O mojej pracy

Profesor uczelni - Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 

Obowiązki dydaktyczne:

prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych ze swoimi kompetencjami w zakresie godzinowym zgodnym z zasadami obowiązującymi na UŁ;

bycie dostępnym na konsultacjach w wymiarze zgodnym z zasadami obowiązującymi na UŁ;

przygotowywanie materiałów pomocniczych dla studentów na prowadzone zajęcia;

przeprowadzanie sprawdzianów kończących przedmioty, ich ocena i udostępnianie wyników w systemie USO.

Obowiązki naukowe:

uczestnictwo w pracach naukowych katedry i instytutu;

współpraca naukowa z osobami z innych jednostek EkSoc UŁ;

prowadzenie indywidualnych badań naukowych;

przygotowywanie wniosków projektowych;

przygotowywanie publikacji z badań.

Obowiązki organizacyjne:

uczestnictwo w pracach Rady Wydziału i właściwych komisji;

realizacja zadań zleconych przez władze wydziału, instytutu, katedry,

uczestnictwo w pracach katedry, w tym w opiece nad kierunkiem studiów Praca Socjalna.


 

Dyżury

Profesor uczelni - Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

poniedziałek: 13.00-14.30 - po uprzednim zgłoszeniu e-mailowym chęci spotkania

Biografia

Dr hab. Piotr Szukalski pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”.

Osiągnięcia

Autor blisko 300 publikacji dotyczących przemian demograficznych i problemów gerontologicznych.

W latach 2007-2010 P. Szukalski był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W latach 2016-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, od 2016 r. członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w kadencji 2020-2024 wiceprzewodniczący tej Rady), zaś od 2017 r. członek Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

Zainteresowania

Zainteresowania badawcze:

starzenie się ludności i konsekwencje tego procesu ze szczególnym uwzględnieniem długowieczności;

depopulacja;

przestrzenne zróżnicowanie procesów ludnościowych w Polsce;

przemiany modelu rodziny polskiej;

polityka ludnościowa;

relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności