PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Merecz-Kot

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zastępca dyrektora Instytutu Psychologii ds. naukowych:

  • rozwój działalności naukowej IP poprzez inicjatywy na rzecz realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych,
  • inicjowanie i rozwój współpracy międzynarodowej
  • analizy aktywności naukowej realizowanej w IP

Kierownik Zakładu Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery:

  • bieżący nadzór nad działalnością naukowo-dydaktyczną pracowników Zakładu
  • inspirowanie i motywowanie do rozwoju kariery naukowej pracowników Zakładu
  • realizacja zadań organizacyjnych

Ponadto:

  • prowadzenie badań naukowych w obszarze psychologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień funkcjonowania i zdrowia pracowników
  • prowadzenie seminariów magisterskich
  • recenzowanie prac magisterskich, doktorskich
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych

BIOGRAM

Interesuję się miedzy innymi relacjami pomiędzy stresem, zdrowiem somatycznym, zdrowiem psychicznym a funkcjonowaniem człowieka w życiu zawodowym i prywatnym, a także psychospołecznymi aspektami starzenia się i umierania. Od ponad 15 lat zajmuję się również problematyką przemocy w miejscu pracy- począwszy odizolowanych aktów przemocy poprzez molestowanie seksualne i usystematyzowaną przemoc jaką jest mobbing. Prowadzę w tym zakresie badania naukowe, działam na rzecz poszkodowanych, szkolę managerów i członków komisji antymobbingowych, opracowuję i wdrażam w firmach polityki antydyskryminacyjne, jestem powoływana jako biegły sądowy.

Interesują mnie uwarunkowania zdrowia psychicznego w pracy i możliwości wspierania zdrowia pracowników. Obecnie jestem członkiem międzynarodowego zespołu badawczego pn. European platforM to PromOte Wellbeing and HEalth in the woRkplace (Empower) https://empower-project.eu/ , w którym tworzymy aplikację do oceny stanu zdrowia psychicznego pracowników oraz wspierania ich dobrostanu psychicznego.
Od kliku lat współpracuję z zespołem Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ w obszarze wdrażania nowoczesnych technologii (w tym rzeczywistości wirtualnej) w edukacji i działaniach na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i poprawy dobrostanu człowieka.

Mam dość duże doświadczenie badawcze- w swojej karierze naukowej byłam kierownikiem 17 projektów badawczych i głównym wykonawcą w 47 projektach, w tym projektach międzynarodowych i interdyscyplinarnych .

KONTAKT I DYŻURY

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 pokój: 4.21 90-128 Łódź

Dyżury

wtorek: 09:00-11:00 UWAGA: dyżur z wtorku 23.04 przeniesiony na środę 24.04 od 10.00 do 12.30