PROFIL PRACOWNIKA: Monika Talarowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Prowadzone zajęcia: osobowość, diagnoza psychologiczna, ekspertyza psychologiczna w sądowych sprawach rodzinnych, terapia schematów, seminarium magisterskie.

BIOGRAM

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 25), terapeuta schematów w procesie certyfikacji, nauczyciel akademicki, praktyk w zakresie diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii.

Moje zainteresowania naukowe i obecne obszary badań koncentrują się przede wszystkim na neurorozwojowym podłożu zaburzeń depresyjnych oraz zaburzeń osobowości (głównie osobowości borderline); koncepcji mózgowych systemów emocjonalnych J. Pankseppa; teorii wczesnych nieadaptacyjnych schematów J. Younga oraz na zrozumieniu biologicznego podłoża więzi.

Szczególnie bliskie w pracy naukowej oraz w praktyce klinicznej są dla mnie założenia teoretyczne oraz techniki pracy doświadczeniowej wywodzące się z terapii schematów.

Jestem autorką ponad 300 publikacji naukowych, w tym poświęconych zaburzeniom osobowości oraz biologicznej i psychologicznej etiologii wczesnych nieadaptacyjnych schematów.

Jestem wiceprzewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Schematów oraz członkiem komitetu naukowego kampanii społecznej: "Borderline - #ku zrozumieniu i akceptacji",

https://zaburzenieborderline.pl/

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe i obecne obszary badań koncentrują się przede wszystkim na neurorozwojowym podłożu zaburzeń depresyjnych oraz zaburzeń osobowości (głównie osobowości borderline); koncepcji mózgowych systemów emocjonalnych J. Pankseppa; teorii wczesnych nieadaptacyjnych schematów J. Younga oraz na zrozumieniu biologicznego podłoża więzi.

OSIĄGNIECIA

Nagroda Ministra Zdrowia za najlepszy wynik egzaminu specjalizacyjnego z obszaru psychologii klinicznej, „Specjalista 2013

Stypendium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zespołowa Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia za 2010 r.

Nagroda Rektora UM w Łodzi za osiągnięcia dydaktyczne, 2012, 2013

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi za bardzo dobrą ocenę prowadzonych zajęć dydaktycznych

Nagroda Rektora UM w Łodzi za osiągnięcia naukowe: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe: 2020, 2022

Nagroda Dziekana WNoW UŁ: 2020, 2021, 2022, 2023


KONTAKT I DYŻURY

tel: 603-686-690

e-mail: monika.talarowska@now.uni.lodz.pl

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 90-128 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 12:00-13:00 Pokój 4.8.
sobota: 13:00-14:00 Sobota zjazdowa, pokój 4.8.