PROFIL PRACOWNIKA: Monika Talarowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Prowadzone zajęcia: osobowość, diagnoza psychologiczna, ekspertyza psychologiczna w sądowych sprawach rodzinnych, seminarium magisterskie.

BIOGRAM

Prof. dr hab. n. zdr., prof. UŁ, specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
(nr certyfikatu 25), nauczyciel akademicki, praktyk.

ZAINTERESOWANIA

Zakres tematyczny obecnie prowadzonych badań:

  1. Neurorozwojowa teoria depresji i osobowości depresyjnej.
  2. Koncepcja mózgowych systemów emocjonalnych J. Pankseppa u osób z zaburzeniami depresyjnymi.
  3. Normalizacja Skali do oceny ryzyka męskiej depresji (The Male Depression Risk Scale, MDRS-22) autorstwa R. D. Hare’a.
  4. Normalizacja Zrewidowanego kwestionariusza skłonności psychopatycznych (Psychopathy Checklist-Revised, PCL-R) autorstwa R. D. Hare’a.
  5. Cechy osobowości jako czynnik odpowiedzi zapalnej wśród kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi.
  6. Cechy psychopatii a nasilenie objawów depresji w powiązaniu z nieprzystosowawczymi schematami Younga w grupie specjalistów i menedżerów zawodów niemedycznych.
  7. Badania epigenetyczne w zaburzeniach depresyjnych.
  8. Dysfunkcje poznawcze i objawy zaburzeń depresyjnych jako konsekwencja terapii przeciwnowotworowej.

OSIĄGNIĘCIA

Nagroda Ministra ZdrowiaSpecjalista 2013

Stypendium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zespołowa Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia za 2010 r.

Nagroda Rektora UM w Łodzi za osiągnięcia dydaktyczne, 2012, 2013

Nagroda Rektora UM w Łodzi za osiągnięcia naukowe: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe: 2020 r.

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi za bardzo dobrą ocenę prowadzonych zajęć dydaktycznych

KONTAKT I DYŻURY

tel: 603-686-690

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 (Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii) 90-128 Łódź

Dyżury

czwartek: 09:00-10:00 Pokój 4.08. Dla studentów stacjonarnych: poniedziałek (8.15-8.45; 12.00-12.15). Dla studentów zaocznych: w soboty zjazdowe przed zajęciami (12.45-13.15).