PROFIL PRACOWNIKA: Marcin Gońda

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dr Marcin Gońda jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje też Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (www.csm.uni.lodz.pl).

W swych badaniach zajmuje się migracjami w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i krajach byłego ZSRR, politykami migracyjnymi i integracyjnymi, problematyką diasporyczną oraz internacjonalizacją szkolnictwa wyższego.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne przede wszystkim na kierunku praca socjalna i socjologia z zakresu nierówności społecznych, problematyki dyskryminacji i wykluczenia, zarządzania projektem socjalnym, dialogu międzykulturowego czy integracji imigrantów.

BIOGRAM

Dr Marcin Gońda jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (www.csm.uni.lodz.pl). Współpracuje też z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik i uczestnik szeregu projektów badawczych i dydaktycznych dotyczących integracji migrantów. Do jego zainteresowań badawczych należą migracje powrotne, polityki wobec diaspory, migracje edukacyjne, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, migracje w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR, przemiany polityk migracyjnych krajów UE oraz zastosowanie metod jakościowych (w tym podejścia biograficznego) w badaniach migracji.

ZAINTERESOWANIA

  • migracje międzynarodowe
  • polityka migracyjna
  • polityka integracyjna wobec imigrantów
  • internacjonalizacja szkolnictwa wyższego
  • metodologia badań jakościowych (badania biograficzne)
  • nierówności społeczne

OSIĄGNIECIA

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-52-56

Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź

Dyżury

czwartek: 13:15-14:45 dyżur stacjonarnie (pokój A221) i zdalnie (MSTeams)