PROFIL PRACOWNIKA: Dariusz Jeziorny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

In the frameworks of duties of a Director of the Institute of History takes care for organizational and representative matters as well as didactic process to achieve the highest standards of education.

Scientific work:

studies (books and articles) on contemporary world history, history of diplomacy and international relations, political thought in 19-20th centuries, foreign policy of European states (Great Britain, Austria, Poland, the USSR), problems of national minorities, history of the Roman-Catholic Church


 • 1992 – scholarship at the University of Utrecht (The Netherlands) – 7 weeks;
 • October 1996–February 1997 – TEMPUS scholarship at the School of Slavonic and East European Studies, London (4 months of research in London: The British Library, The National Archives, The Parliamentary Archives and the SEES Library; Cambridge: Churchill Archives Centre; Edinburgh: The Scottish Record Office)
 • 1997-1998 – Scholarship of the Committee of Scientific Research (Ministerial) and research in London institutions (1 month) as well as in Vienna (Haus-, Hof- und Staatsarchive and Archiv der Republik – 3 weeks)
 • September 2001 – scholarship of Witold Giller (research in London: The British Library, The National Archives)
 • Scholarships of De Brzezie Lanckoronski Foundation (2006 and 2013) – two monthly visits in London and research in The National Archives and the British Library
 • 2016-1017 – Grant of the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)
 • October–December 2022 – Visiting Professor at the University of West Bohemia, Plsen, Czech Republic (research in the libraries in Plsen as well as regular visits in Prague, Archive of the Ministry of Foreign Affairs)
 • Many visit to the Archives of Modern Records (Archiwum Akt Nowych) in Warsaw
 • Shorter research abroad: Prague, Kiev, Bonn, Cambridge, Giessen, Madrid, Messina, New York


Organizational work:

In the frameworks of duties of a Director of the Institute of History takes care for organizational and representative matters as well as didactic process to achieve the highest standards of education.

 • January–September 2016 – Deputy-Director of the Institute of History (University of Łódź)
 • Since October 2016 – Director of the Institute of History (University of Łódź)

Didactic work:

courses on World history 1918-1945 (lectures and conversations), B.A., M.A. and Ph.D. seminars, proseminars, monografic and facultative lectures, discussion courses in English for foreign and Polish students (History of European political thought in 19th and 20th centuries; History of Jews in Poland in 19th and 20th centuries; Soviect foreign policy in interwar period), history of Germany, European integration, European Union, Regional Policy of the EU, diplomatic and consular law, diplomatic correspondence (documents), decision-making processes in foreign policy, war in ideologies and political doctrines.

BIOGRAM

Wykształcenie:

 • 1987–1992 – Uniwersytet Łódzki – studia historyczne; magister historii
 • 1990–1995 – Uniwersytet Łódzki – studia filozoficzne; magister filozofii
 • 2000 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński
 • 2013 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych


Zatrudnienie:

 • 1993–2000 – asystent w Katedrze Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ (w jej ramach Zakład Historii Powszechnej Najnowszej, potem przekształcony w Katedrę o tej samej nazwie)
 • 2000–2015 – adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • od marca 2015 r. – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • 2015-2020 - pełnomocnik Dziekana Wydz. Filozoficzno-Historycznego ds. ECTS

ZAINTERESOWANIA


W działalności naukowej i dydaktycznej zajmuję się:

 • historia powszechna najnowsza
 • historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 • myśl polityczna XIX i XX w.
 • polityka zagraniczna państw europejskich ( Wielka Brytania, Austria, Polska, ZSRS )
 • problematyka mniejszości narodowych
 • Historia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w XX w.

OSIĄGNIECIA

monografie:

 • Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918–1919), Toruń 2002, ss. 365.
 • Dyplomacja brytyjska wobec koncepcji paktu wschodniego (1933–1935). Analizy, projekty, działania, Łódź 2011, ss. 633.
 • Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918–1919), Łódź 2016, ss. 192.
 • British Diplomacy and the Concept of the Eastern Pact (1933–1935). Analyses, Projects, Activities, Stuttgart 2017, ss. 614.

granty:

 • Uniwersytet w Utrechcie (1992)
 • Stypendium TEMPUSa na School of Slavonic and East European Studies w Londynie (1996–1997)
 • Stypendium Komitetu Badań Naukowych dla "młodego badacza" (1998–1999)
 • Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2006 i 2015)
 • Grant MNiSW Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2016-2017)
 • Visiting Professor na Universytecie Zachodnich Czech w Pilznie (X-XII 2022)

KONTAKT I DYŻURY

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

pokój 24: 42-635-61-88

e-mail: dariuszjeziorny@uni.lodz.pl

Dyżury

wtorek: 10:15-11:45