Książka „Łódź Ulissesa” autorstwa Macieja Świerkockiego została ogłoszona najlepszą pracą z zakresu nauk humanistycznych w Polsce w VIII edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Laureat otrzymał 50 tysięcy złotych na dalsze badania naukowe. Gala konkursu, po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, wróciła do Filharmonii Łódzkiej. Sympatycy nagrody, którzy nie mogli być obecni na miejscu, oglądali wydarzenie w czasie rzeczywistym na ekranach komputerów i urządzeń moblinych. 

 laureat nagrody przemawia na scenie

„Łódź Ulissesa” Macieja Świerkockiego, uznana za najlepszą pracę z zakresu nauk humanistycznych w Polsce powstawała równolegle z trwającym ponad 7 lat procesem tłumaczenia przez dr. Świerkockiego "Ulissesa" Jamesa Joyce'a. Zdaniem Kapituły Nagrody, „Łódź Ulissesa” to książka wybitna. Stanowi swoisty dziennik tłumacza, rejestrujący trudny proces translatorski, a jednocześnie jest przewodnikiem prowadzącym czytelnika przez dzieło Joyce'a, towarzyszącym mu w lekturze.

To książka dziennik tłumacza, dziennik przyjaciel rejestrujący żmudny, długoletni trudny proces tłumaczenia jednego z najtrudniejszych, jak się mówi, jednego z najbardziej nieczytanych arcydzieł - myślę, że ta sytuacja się zmieni – rejestrujący zmagania tłumacza zarówno z materiałem językowym, jak i z kontekstami. Rejestrujący jego znakomite pomysły na rozszyfrowanie aluzji, wyjaśnienie szczegółów szyfrowanych, biograficznych elementów. Ta książka jest wydarzeniem w humanistyce polskiej, ale jest też i będzie wydarzeniem w humanistyce europejskiej i szerzej światowej. „Łodzią Ulissesa” przepłyniemy przez arcydzieło Joyce’a, a sterujący nią Maciej Świerkocki przekona nas, że żyjemy w świecie przekładów, w czasach przekładu, tzn. w czasach szukania porozumienia, w czasach dialogu. A dialog, tak nam dzisiaj potrzebny, sztuka i nauka dialogu, jest pierwszą umiejętnością i powinnością humanisty

- powiedziała uzasadniając wybór laureata prof. Anna Legeżyńska, członkini Kapituły Konkursu.

Chciałem zadedykować tę pracę prof. Grzegorzowi Gaździe [zasiadającemu wcześniej w Kapitule Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego – przyp. red], mojemu wieloletniemu szefowi na kierunku Kulturoznawstwo, w dawnym Instytucie Teorii Literatury, który bardzo na tę książkę czekał, podobnie, jak na ten przekład „Ulissesa”, niestety zmarł kilka miesięcy przed ukazaniem się tych książek, więc dziękuję, Grzegorz, byłeś dobrym szefem i dobrym przyjacielem. (…) Po 25 latach pracy na Uniwersytecie zdecydowałem się żeglować samodzielnie, między innymi po to, żeby napisać te książki. Ta dedykacja dla prof. Gazdy jest także moją rehabilitacją, taką namiastką pracy habilitacyjnej, której nie zdążyłem, nie zdołałem u niego napisać, i niech ta książka będzie taką formą habilitacyjnej przeprawy.

- laureat Maciej Świerkocki tuż po wręczeniu mu nagrody.


Maciej Świerkocki ukończył filologię angielską (1985) i filozofię (absolutorium 1988) na Uniwersytecie Łódzkim. Od roku 1987 był asystentem w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu na tej uczelni. Doktorat obronił w roku 1995. W październiku 2011 roku zrezygnował ze stałej pracy akademickiej i utrzymuje się wyłącznie z pisania. 
 
Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie swojego przemówienia zwróciła się do humanistów w kontekście toczącej się na Ukrainie wojny, w której agresorem jest Federacja Rosyjska:

Prosimy – nie ustawajcie w swojej pracy. Wszyscy bardzo jej potrzebujemy. Zwłaszcza teraz, w trakcie tej strasznej wojny, która toczy się już prawie rok, ciągle potrzebujemy nie relatywizmu, nie cynicznego pacyfizmu, ale prawdziwego humanizmu. 

Tekst wystąpienia prof. Elżbiety Żądzińskiej wygłoszonego podczas VIII gali wręczenia nagrody

Do VIII edycji Konkursu zgłoszono ponad 60 prac. Do ścisłego finału Kapituła Konkursu wybrała 5 dzieł:

  • dr Marii FerencKażdy pyta, co z nami będzie. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie" wydana i zgłoszona przez Żydowski Instytut Historyczny, 
  • dr hab. Agnieszki Gajewskiej „Stanisław Lem. Wypędzony z wysokiego zamku. Biografia" wydana przez Wydawnictwo Literackie, zgłoszona przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • dr hab. Magdaleny Koźluk „Pierre Jacquelot, L'Art de vivre longuement sous le nom de Medeeéd.” wydana przez Classiques Garnier, zgłoszona przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,
  • dr Macieja Świerkockiego „Łódź Ulissesa" wydana przez Wydawnictwo Officyna, zgłoszona przez Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
  • dr hab. Cezarego Wąsa „Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry" wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, zgłoszona przez Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

 

  • Partnerem Strategicznym VIII edycji konkursu była firma Amcor.  
  • Partnerem Wspierającym była firma Pelion
  • Partnerem Technologicznym była firma ABB.  

PARTNERZY VIII EDYCJI NAGRODY

partnerzy konkursu