Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła, że najlepszą książką humanistyczną w Polsce wydaną w 2020 roku jest „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej", zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat – prof. Zbigniew Szmyt otrzymał 50 000 zl na dalsze badania naukowe. W tym roku, w obliczu wojny w Ukrainie, Uniwersytet Łódzki podjął decyzję o zmianie formuły finału konkursu. Zrezygnowano z uroczystej gali, a wręczenie nagrody odbyło się w wąskim gronie finalistów VII edycji i członków Kapituły Nagrody. 

prof. Zbigniew Szmyt, laureat z dyplomem

Kapituła Nagrody uzasadniła tegoroczny wybór w następujący sposób:

Autor stara się z szacunkiem i empatią traktować fundamenty azjatyckiej kultury i jej sposoby radzenia sobie z przeszłością. To także, a może przede wszystkim, praca o granicach imputacji kulturowej. Na ile możliwa jest rekonstrukcja świata nam pozornie niedostępnego, przesłoniętego odmienną kulturą, opartego o inne wartości, odwołującego się do dalekiego od zachodnich wzorów poczucia historyczności. Zbigniew Szmyt stanowczo odrzuca silnie zakorzenioną w tradycji europejskiej tezę o „ludach bez historii”. (…) Sugestywnie pokazuje, że to po prostu inny rodzaj refleksji historycznej, wpisującej w odmienny, kulturowy kontekst.

Prof. Zbigniew Szmyt, laureat VII edycji nagrody powiedział m.in. w swoim wystąpieniu:

Moje serce i moje myśli są teraz z Narodem Ukraińskim. Przyjdzie czas na analizy, na pisanie artykułów, szukanie humanistycznego wyjaśnienia tego, co się na Ukrainie wydarza. Ale teraz jest czas na działanie. Życzę sobie i innym, by nasze działania były skuteczne i pomocne.

Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody, przypomniała sentencję prof. Tadeusza Kotarbińskiego:

"Kłamstwem można niekiedy zajść daleko, ale nie można wrócić".

Głęboko wierzę, że w tej wojnie zwyciężą prawda i wolność. Mam także nadzieję, że lekcja płynąca z tych wydarzeń trafi do ludzkości i pokaże, jak fundamentalne dla naszej cywilizacji są humanistyczne wartości

zaznaczyła.

Pełen tekst przemówienia prof. Elzbiety Żądzińskiej wygłoszony podczas uroczystości wręczenia nagrody

W VII edycji konkursu, Kapituła Nagrody zakwalifikowała do finału pięć książek wydanych w 2020 roku:

  • Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce", wydana przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego, (zgłoszona do konkursu przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego),
  • Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie", wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, (zgłoszona do konkursu przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego),
  • Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki", T. 1. „Filozofia doświadczenia mistycznego", T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego", wydana przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, (zgłoszona do konkursu przez Wydział Teologiczny UAM),
  • Zbigniewa Szmyta „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej", wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM, (zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Naukowe UAM),
  • praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego" Monografia, „Wiek teorii” Antologia 1 i Antologia 2, wydana przez Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN, (zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN). 

Na VII Konkurs im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nadesłano aż 70 dzieł wydanych w roku 2020. To niemal rekord w historii ogólnopolskiej nagrody przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki. W sumie, w siedmiu edycjach konkursu, zgłoszono już blisko 430 pozycji naukowych z niemal 130 jednostek.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

 

 

Partnerem Strategicznym VII edycji konkursu jest firma Amcor. Partnerem Głównym wydarzenia jest firma BSH. Partnerem Wspierającym jest Pelion

PARTNERZY VII EDYCJI NAGRODY