Na Uniwersytecie Łódzkim humanistyka rozumiana jest jako pewien typ wrażliwości, a nie tylko obszar nauki. Dbamy o to, by łączyć działania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, nadać dynamikę nauce, wydobyć potencjał badawczy i wyzwolić nową energię. Naszym działaniom niezmiennie patronuje postać pierwszego rektora Uczelni, prof. Tadeusza Kotarbińskiego – wybitnego etyka, filozofa, człowieka głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię myśli ludzkiej oraz jej wpływ na losy społeczeństw. Kontynuujemy jego działalność, sposób postrzegania, a także metodę analizy rzeczywistości. Stale rozwijamy humanistyczną refleksję, której współczesny świat bardzo potrzebuje.

Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego powstało w ramach integracji środowiska najwybitniejszych polskich naukowców. Punktem wyjścia był konkurs, którego patronem jest również pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Dotychczasowe edycje tego wydarzenia pozwoliły skupić wokół idei konkursu grono osób, które chcą rozmawiać o kondycji kształcenia wyższego i badań, zadawać najważniejsze pytania, by wspólnie pracować nad poprawą sytuacji polskiej nauki.

Kolegium tworzą członkowie Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego i osoby, których prace były nominowane we wszystkich edycjach konkursu. Są to cykliczne spotkania poświęcone ważnym zagadnieniom polskiej humanistyki, życia akademickiego i publicznego, skoncentrowane wokół myśli Patrona. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 13 kwietnia 2018 r. Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego zbiera się dwa razy w roku.

„Polska myśl humanistyczna ma się dobrze (...) Chcemy prowadzić debatę wokół istotnych problemów, które nurtują humanistów, a także stworzyć kolegium głębokiej refleksji humanistycznej nad tym, co jest ważne dla rozwoju badań naukowych, dla rozwoju uniwersytetu, społeczeństwa, co jest ważne dla nas, dla naszego osobistego rozwoju” – tłumaczył otwierając pierwsze spotkanie prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

WSPÓLNOTA AKADEMICKA?

Podczas pierwszego spotkania dyskutowano o tym, czym w istocie jest wspólnota akademicka, czym cechują się osoby stanowiące jej wycinek i jakie powinności przed nimi stoją, jak zmienił się etos naukowy w dobie nauki postakademickiej, którą charakteryzuje płynność wspólnot akademickich, jak również o roli inspiracji i relacji mistrz–uczeń w procesie kształcenia, a także o relacjach pomiędzy wspólnotą akademicką a reformą nauki. Wystąpienia przedstawili: prof. Anna Lewicka-Strzałecka, prof. Tadeusz Sławek, prof. Tomasz Kawski, prof. Kaja Gadowska i prof. Michał Mencfel.


W debacie podkreślona została waga kształtowania wrażliwości członków wspólnoty akademickiej jako czynnika decydującego o wspólnocie i jej jakości. Dostrzeżono również niebezpieczeństwo dla rozwoju kultury, a w dalszej perspektywie i dla rozwoju gospodarczego, które niesie ze sobą marginalizacja humanistyki. Członkowie Kolegium zastanawiali się także nad wyzwaniami stojącymi przed humanistami w procesie komercjalizacji badań naukowych i konsekwencjami – nie zawsze pożądanymi – tego procesu, w tym dla swobodnego promieniowania idei, wspólnotowości i integracji środowiska. O wspólnocie akademickiej Kolegium dyskutowało także w kontekście wpływu architektury akademickiej na relacje pomiędzy uczonymi, uczonymi a studentami oraz uczelnią a jej otoczeniem.


W pierwszym spotkaniu Kolegium Refleksji Humanistycznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, pt. „Wspólnota akademicka?” udział wzięli członkowie kapituły: prof. Anna Legeżyńska, prof. Anna Lewicka-Strzałecka, ks. prof. Andrzej Szostek, prof. Grzegorz Gazda, prof. Ryszard Kleszcz, prof. Antoni Różalski oraz laureaci i nominowani z poprzednich edycji konkursu: prof. Małgorzata Domagalska, prof. Kaja Gadowska, prof. Ewa Kołodziejczyk, prof. Katarzyna Mikulska, prof. Joanna Nalewajko-Kulikov, dr Ewa Drzazgowska, prof. Tomasz Kawski, prof. Wojciech Klimczyk i prof. Michał Mencfel.

CO UNIWERSYTET MOŻE DAĆ SPOŁECZEŃSTWU?

Drugie spotkanie poświęcone było refleksji dotyczącej roli jaką spełnia, lub jaką spełniać powinien, uniwersytet. Rozpoczęło się ono prezentacją sondy ulicznej, której uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie jaka jest rola uniwersytetu w obecnych czasach. Kolegium analizowało na wielu płaszczyznach jakie powinności ma uniwersytet względem społeczeństwa oraz jaki niewykorzystany potencjał drzemie w tych relacjach. Dyskutowano o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą konieczność odnalezienia się w czasach "grantozy" i punktozy" oraz jakie zadania powinny sobie stawiać uczelnie w kontekście wychowywania następnych pokoleń.

ROLA HUMANISTYKI W NAUCE

Trzecie posiedzenie Kolegium podczas którego, wygłoszono jeden referat, odbyło się w kwietniu 2019 r. Jego autorem był prof. Ryszard Kleszcz, członek Kapituły Konkursu. Wystąpienie było poświęcone refleksji prof. Tadeusza Kotarbińskiego o roli humanistyki w nauce. 

Dyskutantami byli pozostali członkowie Kapituły oraz laureaci i nominowani z poprzednich edycji konkursu: dr hab. Monika Bobako, dr hab. Małgorzata Domagalska, dr hab. Kaja Gadowska, prof. Andrzej Friszke, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. Piotr Madajczyk, prof. Michał Mencwel, dr hab. Katarzyna Mikulska. 

KRYZYS RACJONALNOŚCI

Podczas czwartego spotkania, które odbyło się we wrześniu 2019 r., dyskutowano o kryzysie racjonalności. Dyskusję poprzedziły dwa wystąpienia: dr Ewy Drzazgowskiej (nominowanej w III edycji nagrody) i prof. Ryszarda Kleszcza (członka Kapituły Konkursu). 

Tematyka zgromadziła członków Kapituły Konkursu oraz laureatów i naominowanych z poprzednich edycji: dr hab. Monikę Bobako, dr Ewę Drzazgowską, dr hab. Adama Dyrdę, dr hab. Ewę Kołodziejczyk, prof. Piotra Madajczyka, dr hab. Katarzynę Mikulską.  

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności