Laureatką III edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została dr hab. Dorota Sajewska za pracę Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny. Nagrodę za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, w wysokości 50 000 zł, wręczono 26 listopada podczas gali w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

Niektóre ustalenia i fakty, a także materiały ilustracyjne podane przez autorkę są wstrząsające, lecz nie o epatowanie czytelnika tu chodzi, a ukazanie wszystkich przemilczanych lub wypieranych aspektów traumy wojennej. Jednocześnie Dorota Sajewska znakomicie problematyzuje analizowany materiał: ukazuje „teatr” Wielkiej Wojny jako theatrum mundi, rewaloryzuje tradycję romantyczną, stawia fundamentalne pytania z zakresu historiozofii, estetyki i etyki, zmusza do przemyślenia powszechnie funkcjonującej wiedzy historycznej. A przy tym unika ideologizacji i moralizatorstwa, choć jej narracja – pozbawiona retorycznego zdobnictwa – jest empatyczna i sugestywna 

czytamy w recenzji Kapituły Nagrody im. Kotarbińskiego.

Dorota Sajewska, specjalistka od teatru współczesnego, która nawet robi teatr, szuka konkretu, chce go dotknąć. Stąd jej zasadnicze pytanie i pomysł, który jest kluczem do sukcesu: jak wyglądał spektakl w czasie wojny? Na froncie, w okopach, lazaretach, w obozach internowania, wśród legionistów w I Brygadzie? Nic o tym nie wiemy. Żeby się dowiedzieć, trzeba by dokonać właściwie ekshumacji archiwum, jakiegoś potwornego wysiłku, bo zapomnieliśmy o tym, już nie mówiąc o tym, że spektakl się rozwiewa. I ona to zrobiła, dokonała tej niesamowitej sztuki

mówił prof. Aleksander Nawarecki z Uniwersytetu Śląskiego.

W III EDYCJI KONKURSU ZGŁOSZONO ŁĄCZNIE 56 PRAC

W III edycji konkursu zgłoszono łącznie 56 prac opublikowanych w 2014 r., z których Kapituła nominowała do nagrody następujące prace:

  • Andrzej Bogusławski i Ewa Drzazgowska, Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Tom I i II, Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej;
  • Adam Kirpsza, Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR;
  • Michał Mencfel, Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia, Wydawnictwo Naukowe UAM;
  • Joanna Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton;
  • Dorota Sajewska, Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

GALA III EDYCJI NAGRODY IM. PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

 

PARTNER III EDYCJI KONKURSU