Po raz pierwszy Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych przyznano w 2015 roku. Otrzymał ją prof. Jan Strelau za książkę Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Nagrodę wręczył ówczesny rektor uczelni i jednocześnie przewodniczący kapituły konkursu – prof. Włodzimierz Nykiel podczas gali w Filharmonii Łódzkiej.

Naukowe walory książki prof. J. Strelaua są najwyższej wagi. Umożliwia ona, nie tylko psychologom, zrozumienie zachowania się człowieka w zmieniającym się świecie, Jej wartość humanistyczna polega także na tym, iż otwiera ona nowe perspektywy poznawcze w innych dziedzinach. Może więc stanowić źródło inspiracji dla badaczy z odległych dziedzin. Rysem charakterystycznym książki J. Strelaua jest to, iż realizuje w praktyce przesłanie filozofii Tadeusza Kotarbińskiego, mianowicie prymat „jasnościowej” zasady uprawiania nauki: napisana jest ona w sposób klarowny, przejrzysty i zrozumiały.

czytamy w uzasadnieniu Kapituły

  W I EDYCJI KONKURSU ZGŁOSZONO PONAD 30 PRAC

  W I edycji konkursu zgłoszono ponad 30 prac opublikowanych w 2014 r., spośród których Kapituła konkursu nominowała do nagrody następujące prace:

  • Tomasz Kawski, Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
  • Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Wydawnictwo Krytyki Politycznej;
  • Jacek Paśniczek, Predykacja. Elementy ontologii formalnej, przedmiotów, własności i sytuacji, Copernicus Center Press;
  • Jan Strelau, Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar;
  • Piotr Wierzchoń, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego, Bel Studio.

  WYWIAD Z LAUREATEM I EDYCJI NAGRODY