Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła, że tegoroczną najlepszą w Polsce książką z zakresu nauk humanistycznych jest „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej” autorstwa prof. Grzegorza Ziółkowskiego z UAM. Laureat V edycji konkursu otrzymał 50 000 złotych na dalsze badania naukowe. Nagrodę wręczono w dniu 24 listopada 2019 roku podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

Zwycięskie dzieło, zdaniem Kapituły Konkursu: "Jest prawdziwie interdyscyplinarne (...). Autor wykazał się w nim dogłębną znajomością perspektywy religijnej, historycznej, socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej i kulturoznawczej. Monografia oparta jest nie tylko na obszernej i często przywoływanej przez autora literaturze, ale także na własnych badaniach. Wszystkie przywoływane opinie i cytaty są rzetelnie udokumentowane. Autor wielokrotnie odnosi się też krytycznie do zastanych opinii, zawsze rzetelnie swą krytykę uzasadniając"

 komentował ks. prof. Andrzej Szostek.

Pomysł, by tego typu nagroda funkcjonowała na Uniwersytecie Łódzkim, uważam za znakomity. Nie tylko dlatego, że nobilituje humanistykę, ale przede wszystkim ukazuje jej znaczenie, a to wspomaga humanistów, jeśli chodzi o widoczność w sferze publicznej. Za to szczególnie Panu Rektorowi i Uniwersytetowi Łódzkiemu dziękuję. Cieszę się również z tego, że mogłem poznać wspaniałe osoby – pozostałych nominowanych, bo o to również chodzi w tej nagrodzie, byśmy budowali mosty. Humaniści nie mogą być letni, nie mogą wybierać prostych ścieżek, humaniści muszą być osobami z pasją i to pojmowaną dwojako – jako żar poznawczy, w sensie poszukiwań i nieodpuszczania oraz jako rodzaj męki – nie możemy pozwolić sobie na nierzetelność, na pójście na skróty 

powiedział laureat V edycji Konkursu, prof. Grzegorz Ziółkowski.

 

DO V EDYCJI KONKURSU ZGŁOSZONO REKORDOWĄ LICZBĘ KSIĄŻEK – AŻ 76

Do V edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę książek – aż 76. Oprócz „Okrutnego teatru samospaleń...” o Nagrodę w V edycji konkursu walczyły te autorstwa:

  • Andrzeja Franaszka „Herbert. Biografia” (Tom I „Niepokój”; Tom II „Pan Cogito”), wydaną przez Wydawnictwo ZNAK, zgłoszona przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej,
  • Magdaleny Matysek-Imielińskiej „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej”, wydaną przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana i Uniwersytet Wrocławski, zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
  • Joanna Lisek „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)” wydana przez Fundację Pogranicze, zgłoszoną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Zuzanny Zbróg i Piotra Zbróga „Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII”, wydana przez TAiWPN UNIVERSITAS, zgłoszoną przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

GALA V EDYCJI NAGRODY IM. PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

 

PARTNERZY V EDYCJI KONKURSU