we

Wykłady Eksperckie to cykliczne spotkania z Absolwentami VIP naszej Uczelni, podczas których podejmowane są tematy związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście wyzwań gospodarczych i geopolitycznych oraz globalnych trendów w zmieniającym się świecie. Wykłady Eksperckie to także znakomita okazja do osobistego spotkania się z najwybitniejszymi absolwentami UŁ. Zaproszenia na Wykłady Eksperckie trafiają za każdym razem do wszystkich wyróżnionych tytułem „Absolwent VIP UŁ” (ok. 200 osób), ale mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Wykłady Eksperckie (ok. 45 min.) odbywają się zwykle ok. godz. 17:30 w kameralnych wnętrzach Pałacu Biedermanna w Łodzi. Dotychczas odbyło się 14 Wykładów Eksperckich:

 

  2022

  • Pana Tomasza Marciniaka - Partnera Zarządzającego McKinsey & Company Polska, 19 maja 2022 r. Wykład pt. „Przyszłość Europy w niepewnych czasach  – odporność, innowacyjność i konkurencyjność”

  2020

  • Panel dyskusyjny "Humanistyczne wykształcenie drogą do swobodnego rozwoju?" prowadzony przez Panią Grażynę Torbicką – dyrektor artystyczną Festiwalu „Dwa Brzegi”, w którym udział wział Pan Paweł Edelman – operator filmowy 

  2019

  • Pana prof. Witolda Orłowskiego - głównego doradcę ekonomicznego PwC, 24 października 2019 r.
   Wykład pt. „Gospodarka światowa – nadchodzą rewolucyjne zmiany”

  2018

  • Pana Pawła Kowala - adiunkta w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracownika Kolegium Europejskiego w Natolinie, 6 czerwca 2018 r.
   Wykład pt. „Przyszłość stosunków Ukrainy z Polską i Unią Europejską”
  • Pana Adama Krasonia – Prezesa Zarządu PwC Polska, 15 października 2018  r.
   Wykład pt. „#FutureIsNow. Jak nadążyć za rzeczywistością?”

  2017

  • Pana Janusza Reitera - byłego ambasadorem RP w RFN i USA, 19 czerwca 2017 r.
   Wykład pt. „Polska - Niemcy - Europa”
  • Pani Anny Marii Wesołowskiej - eksperta od przestępczości zorganizowanej, współautorki ustawy o świadku koronnym, członkini Rady do spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członkini Rady Ekspertów do spraw Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji Dzieci Niczyje. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, 17 listopada 2017 r.
   Wykład pt. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego”

  2016

  • Pana dra Tomasza Orłowskiego - ambasadora RP  w Rzymie, 25 kwietnia 2016 r.
   Wykład pt. „Rola dyplomacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku”
  • Pana Bartłomieja Cyganka - Dyrektora Personalnego Amcor, 19 maja 2016 r.
   Wykład pt. „Kariery międzynarodowe Polaków na przykładzie koncernu Amcor.
   Przykłady oraz opinie senior managerów Amcor o Polakach jako pracownikach globalnego rynku pracy”
  • Pana dra hab. Kazimierza M. Ujazdowskiego, prof. UŁ - posła do Parlamentu Europejskiego, 16 listopada 2016 r.
   Wykład pt. „Ufać sobie i Europie.Rozważania o polityce polskiej w UE”

  2015

  • Pana Jerzego Czubaka - członka kierownictwa Amcor Ltd., Dyrektora Operacyjnego Amcor Tobacco Packaging,
   26 marca 2015 r.
   Wykład pt. „Moralność kapitalizmu na przykładzie działalności firmy Amcor Ltd.”
  • Pana Jakuba Zabłockiego - pomysłodawcy i współzałożyciela X-Trade Brokers, 29 października 2015 r.
   Wykład pt. „Ryzykować trzeba umieć"

  2014

  • Pana Jarosława Kroca - Prezesa Accenture w Polsce, 26 lutego 2014 r.,
   Wykład pt. „Ewolucja metod współpracy banku z klientem"
  • Pana Konrada Pokutyckiego - Prezesa Zarządu BSH, 8 kwietnia 2014 r.,
   Wykład pt. „Po co kupować przedsiębiorstwa?”

  2013

  • Pana Krystiana Bestrego - Dyrektora Infosysu BPO EMEA, 25 listopada 2013 r.
   Wykład pt. „Sektor nowoczesnych usług biznesowych jako klucz do rozwoju polskiej gospodarki w czasach kryzysu”

  SPOTKANIA ABSOLWENTÓW VIP

  2019

  • Spotkanie autorskie z Panem Andrzejem Sapkowskim - polskim pisarzem fantasy, z wykształcenia ekonomisty, twórcy postaci wiedźmina, najczęściej po Lemie tłumaczonego polskiego autora fantastyki, 18 kwietnia 2019 r.
  • Debata profesora Marka Belki i profesora Witolda Orłowskiego, "Światowy kryzysy finansowy po 10 latach. Czy grozi nam nowy wielki krach?", 8 lutego 2019r.

  WYKŁAD EKSPERCKI: TOMASZ MARCINIAK

  TM

  TM

   

  W dniu 19 maja 2022r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbył się kolejny Wykład Ekspercki w ramach programu Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego z gościem specjalnym.

  Wykład pt. „Przyszłość Europy w niepewnych czasach – odporność, innowacyjność i konkurencyjność" poprowadził Pan Tomasz Marciniak  – Partner Zarządzający McKinsey & Company Polska.   
   

  Podczas spotkania odbyło się wręczenie kolejnych nominacji „Absolwent VIP” Uniwersytetu Łódzkiego. 

  Wyróżnienia wręczyli Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof.  Elżbieta Żądzińska i Prorektor ds. współpracy z Otoczeniem prof. Agnieszka Kurczewska.

  Do grona wybitnych przedstawicieli Uczelni dołączyli:

  • Maciej Dunajski – Profesor fizyki matematycznej, University of Cambridge, absolwent Wydziału Informatyki i Fizyki Stosowanej.
  • Grzegorz Grabowicz –  Członek Zarządu ds. finansowych, Mabion S.A., absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego
  • Maciej Kulbat – Head of Group SSC, Barry Callebaut Group, absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego
  • Tomasz Marciniak – Partner Zarządzający, McKinsey & Company, absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego
  • Aneta Szporak – Senior Director, Capgemini Business Services, absolwentka Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego
  • Aleksandra Ziółkowska-Boehm – Pisarka,  dziennikarka, absolwentka Wydziału Filologicznego

   

  WYKŁAD EKSPERCKI: DR HAB. KAZIMIERZ M. UJAZDOWSKI

  16 listopada 2016 r. w Pałacu Biedermanna odbył się XI Wykład Ekspercki w ramach programu Absolwent VIP. Wykład „Ufać sobie i Europie.Rozważania o polityce polskiej w UE.” wygłosił dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Pan Kazimierz Ujazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Był ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka (2000–2001), Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) oraz Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007). Wicemarszałek Sejmu IV kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. W pracy publicznej zajmuje się polityką kulturalną i zagadnieniami konstytucyjnymi. Związany z Katedrą Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zespołu Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. W pracy naukowej i publicystycznej zajmuje się myślą konserwatywną i zagadnieniami ustrojowymi.

  Podczas spotkania odbyło się wręczenie kolejnych nominacji „Absolwent VIP” Uniwersytetu Łódzkiego. Symboliczne statuetki z rąk JM Rektora odbiorą m.in. Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A., Marcin Malinowski – Dyrektor Global Partnerships Google Polska, Sergiusz Ryczel – dziennikarz sportowy oraz Krzysztof Prasał – Prezes Zarządu Xelion Sp. z o.o.

  W ramach projektu Absolwent VIP Uniwersytet Łódzki pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu, które ukończyły studia na UŁ. Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz wydarzenia pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Jednym z takich wydarzeń są Wykłady Eksperckie, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie. Dotychczas odbyły się Wykłady Eksperckie m.in. Jarosława Kroca – Prezesa Accenture w Polsce, Konrada Pokutyckiego – Prezesa Zarządu BSH czy dr. Tomasza Orłowskiego – Ambasadora RP w Rzymie.

  wykład

  Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia dostępną tutaj.

  WYKŁAD EKSPERCKI: JANUSZ REITER

  19 czerwca 2017 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbyło się spotkanie Absolwentów VIP z gościem specjalnym.
  Tym razem z gościnnym wykładem mury Uniwersytetu Łódzkiego odwiedził Pan Janusz Reiter – Ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec (1990-1995) i Stanach Zjednoczonych (2005-2008).

  reiter

  W latach 1990-95 Pan Janusz Reiter był ambasadorem Polski w Republice Federalnej Niemiec, aktywnie zaangażowanym w proces przebudowy stosunków polsko-niemieckich. W 1996 roku założył Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależny think tank poświęcony polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Był jego Prezesem do 2005 roku. W 2005 roku został ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, a w 2008 roku – Specjalnym Wysłannikiem do spraw zmian klimatu i w tej roli uczestniczył w przygotowaniach do konferencji klimatycznych w Poznaniu i Kopenhadze.

  Od 2010 ponownie pełnił funkcję Prezesa Centrum Stosunków Międzynarodowych, a w maju 2013 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Fundacji CSM.  Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Solaris Bus & Coach S.A. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i prasowych. Publikował m.in. w „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Weltwoche”, „Washington Post”, „Wall Street Journal”, „Die Zeit”, a także w polskiej prasie. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą  i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.

  W ramach projektu Absolwent VIP Uniwersytet Łódzki pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu. Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz wydarzenia pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Jednym z takich wydarzeń są Wykłady Eksperckie i spotkania z wybitnymi osobistościami, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie. Dotychczas odbyły się Wykłady Eksperckie m.in. Jarosława Kroca – Prezesa Accenture w Polsce, Konrada Pokutyckiego – Prezesa Zarządu BSH czy dr. Tomasza Orłowskiego – Ambasadora RP w Rzymie.
  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

  WYKŁAD EKSPERCKI: ANNA MARIA WESOŁOWSKA

  W dniu 17 listopada 2017 r. w Pałacu Biedermanna odbył się kolejny Wykład Ekspercki w ramach programu Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego.

  Tym raz gościem Uczelni była sędzia Anna Maria Wesołowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert od przestępczości zorganizowanej, współautorka ustawy o świadku koronnym, Inicjatorka prowadzenia wybranych rozpraw sądowych z udziałem uczniów, w ramach edukacji prawnej.

  Ambasadorka wprowadzania edukacji prawnej do szkół. Autorka poradnika prawnego „Bezpieczeństwo Młodzieży”. Członek Rady do spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek Rady Ekspertów do spraw Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji Dzieci Niczyje. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Prowadzi wykłady z zakresu praw dziecka w procesie i przemocy w rodzinie.

  Podczas spotkania odbyło się wręczenie kolejnych nominacji „Absolwent VIP” Uniwersytetu Łódzkiego. Symboliczne statuetki z rąk JM Rektora odbiorą m.in. Paweł Mortas – Prezes Zarządu Grupa Azoty ZEK S.A., prof. Sławomir Łukomski – West Virginia University (USA), Konrad Palka – Prezes Zarządu Pharmena S.A. oraz Bożena Graczyk – Wiceprezes Zarządu ING Bank Śląski S.A.

  Zaszczytne grono dotychczas nominowanych poszerzyło się o kolejnych 25 wybitnych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.

  WYKŁAD EKSPERCKI: DR PAWEŁ KOWAL

  W dniu 6 czerwca br. w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbył się kolejny Wykład Ekspercki w ramach programu Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego z gościem specjalnym.

  Wykład pt. „Przyszłość stosunków Ukrainy z Polską i Unią Europejską” wygłosił Pan Paweł Kowal  – politolog, historyk i publicysta.

  Pan Paweł Kowal jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracownikiem Kolegium Europejskiego w Natolinie, wykładowcą w Studium Europy Wschodniej UW, kierującym Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie.

  Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Redaktor naczelny Warsaw East European Review. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Polskiego”, „Wprost” i „wSieci Historii”.

  W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, 2006-2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią.

  W latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2014 roku został uhonorowany Nagrodą im. Giedroycia.

  Podczas spotkania odbyło się wręczenie kolejnych nominacji „Absolwent VIP” Uniwersytetu Łódzkiego oraz symbolicznych statuetek z rąk JM Rektora. 

  Do grona wybitnych przedstawicieli Uczelni dołączyli: Żaneta Leduchowska – Head of EMEIA Finance Services Fujitsu Polska, Łukasz Koprowski – dyrektor PWC Polska Oddział w Łodzi oraz Krzysztof Turowski – dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy. Wyróżnienia wręczyli Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski i Prorektor ds. naukowych prof. Elżbieta Żądzińska.

  W ramach projektu Absolwent VIP Uniwersytet Łódzki pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu. Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz wydarzenia pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Jednym z takich wydarzeń są Wykłady Eksperckie i spotkania z wybitnymi osobistościami, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie. Dotychczas odbyły się Wykłady Eksperckie m.in. Jarosława Kroca – Prezesa Accenture w Polsce, Konrada Pokutyckiego – Prezesa Zarządu BSH, dr. Tomasza Orłowskiego – Ambasadora RP w Rzymie, czy Janusza Reitera – byłego ambasadora RP w RFN i USA.

  Dr Paweł Kowal mówił podczas wykładu pt. „Przyszłość stosunków Ukrainy z Polską i Unią Europejską” o możliwych scenariuszach relacji z Ukrainą, zarówno naszych jak i Unii Europejskiej.

  1,3 miliona Ukraińców zarejestrowanych w Polsce, coraz więcej mieszanych małżeństw, 40 tysięcy studentów zza wschodniej granicy. To, zdaniem Pawła Kowala, dowód na „najlepsze wyniki badań od czasów Chmielnickiego”. Oczywiście to określenie z lekkim przymrużeniem oka, ale konsekwencje tych zjawisk mogą być poważne.

  Dr Paweł Kowal zaczął od relacji polsko-ukraińskich. Mówił między innymi o tym, że zaczęły być one w ogromnym stopniu kształtowane przez wspólną historię. Przypomniał też rolę Jana Pawła II w walkę o wyzwolenie Europy Wschodniej.

  – KGB już w pierwszym tygodniu po wyborze Karola Wojtyły na papieża pisało do centrali, że będzie on stanowił dla ZSRR problem. Rozumiał bowiem, że żeby wyzwolić Polskę trzeba zmienić geopolitykę i „wyjąć” Ukrainę – mówił Kowal.

  Obecnie jednak, ocenia ekspert, mamy problem z popieraniem naszych wschodnich sąsiadów. Wynika to, zdaniem Pawła Kowala z tego, że przyzwyczailiśmy się do wygód, które pojawiły się po 1990 roku i coraz mniej mamy ochotę się poświęcać dla innych.

  W kontekście integracji Ukrainy z UE dr Paweł Kowal przedstawił dwa możliwe scenariusze. W pierwszym Unia Europejska przezwycięża kryzys, związany zarówno z działaniami eurosceptyków jak i „przyśpieszaczy” integracji. Dla Ukrainy oznacza to wejście w struktury UE w perspektywie 20-30 lat.

  – W drugim scenariuszu może powstać tzw. cebulka, czyli Unia, która składać się będzie z wielu poziomów integracji – im bliżej Brukseli, tym większej. Ukraina pozostanie wtedy w orbicie Unii Europejskiej jako stowarzyszona. Ukraińscy politycy bardzo chwalą sobie zresztą taki model, bo nie muszą przestrzegać niewygodnych unijnych reguł – mówił dr Paweł Kowal.

  Rzeczywistość, zdaniem Kowala, przedstawiać się będzie gdzieś po środku tych przypuszczeń. Zaznaczył również, że na pewno Polska potrzebuje mądrej polityki migracyjnej.

  – Nie możemy polegać na założeniu, że Ukraińcy są nam bliscy kulturowo. Problemy, w związku z szybkim przyrostem migrantów ukraińskich, będą się pojawiać, zwłaszcza w małych miejscowościach, które nie są przyzwyczajone do szybkich zmian.

  Całego wystąpienia dr Pawła Kowala można wysłuchać na Podcaście UŁ:

   

  WYKŁAD EKSPERCKI: ADAM KRASOŃ

  Prezes PwC Polska - Adam Krasoń - w wykładzie pt. #FutureIsNow. Jak nadążyć za rzeczywistością? Spotkanie odbyło się w ramach tradycyjnych wykładów eksperckich wybitnych wychowanków UŁ, realizowanych w ramach Programu Absolwent VIP.

   

  WYKŁAD EKSPERCKI: PROF. WITOLD ORŁOWSKI

  Dwunastu nowych Absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego odebrało z rąk rektora Antoniego Różalskiego nominacje i symboliczne jabłka.

  To dziennikarze, menedżerowie i prawnicy, którzy po ukończeniu studiów zrobili błyskotliwe kariery.

  Wydarzeniem towarzyszącym uroczystości był wykład ekspercki o rewolucjach w gospodarce wygłoszony przez prof. Witolda Orłowskiego, również Absolwenta VIP UŁ, głównego doradcę ekonomicznego PwC

  vip

  Te jabłka symbolizują przynależność do jednego drzewa, jakim jest dla nas wszystkich Uniwersytet Łódzki. Liczę, że włączą się Państwo aktywnie w Program Absolwent VIP, pomagając również naszym zdolnym studentom zdobywać doświadczenie pod Państwa skrzydłami, w ramach staży i praktyk – powiedział rektor UŁ, prof. Antoni Różalski.

  To zaszczytne grono wybitnych wychowanków naszej uczelni liczy już 217 osób. Wykłady eksperckie, które odbywają się w Pałacu Biedermanna w Łodzi, stanowią istotny element wzmacniania relacji Uniwersytetu z absolwentami i integracji samych absolwentów.

   

  Podczas spotkania prof. Witold Orłowski wygłosił wykład pt. „Gospodarka światowa – nadchodzą rewolucyjne zmiany”.

  Specjalista przekrojowo przedstawił historię dobrobytu ludzkości, pokazując na kilku przykładach szanse i zagrożenia dla człowieka.

   

  Od narodzin Chrystusa do roku 1950 średnia długości życia była podobna. Potem nastąpiło przedłużenie tej średniej i teraz wyzwaniem jest dostosowanie gospodarki do rosnącej liczby ludzi starszych. Jeśli nie będziemy przesuwać wieku emerytalnego grozi nam katastrofa finansowa. Pytanie – jak sprawić by ludzie starsi pracowali dłużej? – mówił prof. Orłowski.

  Ekonomista PwC poruszył również temat zmieniającej się rzeczywistości na przykładzie Internetu.

  To również wyzwanie dla demokracji. Przykładem jest protest żółtych kamizelek we Francji. Emmanuel Macron chciał negocjować z przywódcami tego protestu, ale okazało się, że przywódców nie ma. Był to ruch koordynowany wyłącznie przez portale internetowe – wyjaśniał Absolwent VIP UŁ.

   

  PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM PANA PAWŁA EDELMANA

  Gośćmi specjalnymi Gali Absolwent VIP UŁ 2020 byli Grażyna Torbicka i Paweł Edelman. W rozmowie z wybitnym polskim operatorem filmowym i jednocześnie Absolwentem VIP UŁ Pawłem Edelmanem, Pani Redaktor Torbicka poruszyła między innymi temat roli edukacji humanistycznej w tworzeniu dobrego kina.

  Pełna relacja z wydarzenia dostępna tutaj.

  SPOTKANIA ABSOLWENTÓW VIP

  DEBATA PROFESORA MARKA BELKI I PROFESORA WITOLDA ORŁOWSKIEGO

  8 lutego w Pałacu Biedermanna w ramach Gali Absolwenta VIP miała miejsce debata dwóch wybitnych ekonomistów – profesora Marka Belki i profesora Witolda Orłowskiego. Temat – niezwykle aktualny: Światowy kryzysy finansowy po 10 latach. Czy grozi nam nowy wielki krach?

  – Jeśli kryzys nastąpi to w gospodarkach rozwijających się np. w Chinach. Ale może czekać nas kryzys nowego rodzaju – w nasze życie wkracza robotyka. Tańsza praca przestaje być powoli gwarancją tego, że jesteśmy konkurencyjni. Robot, który będzie prowadził ciężarówkę będzie tańszy od każdego żywego kierowcy, nie ważne jak mało by zarabiał – mówił prof. W. Orłowski.

  – Jeśli Chiny wpadną w kryzys gospodarczy, to strach pomyśleć co stanie się z gospodarką światową. Nie jest to wcale wykluczone. Ktoś obliczył, że na świecie, co roku, powinna pojawiać się gospodarka wielkości Korei Południowej, żeby Chinom wzrastał o 6-8% PKB dzięki eksportowi. To niemożliwe, więc Chińczycy starają się budować ten wzrost dzięki pobudzeniu konsumpcji wewnętrznej i technologii, ale nie jest to proste – wyjaśniał prof. M. Belka.

  Zapraszamy do obejrzenia całej debaty:

  ANDRZEJ SAPKOWSKI Z TYTUŁM ABSOLWENTA VIP

  Autor „Wiedźmina” i najbardziej poczytny żyjący polski pisarz – Andrzej Sapkowski – dołączył do grona Absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego.

  Pisarz odebrał nominację z rąk Jego Magnificencji Rektora, prof. Antoniego Różalskiego, a symboliczne jabłko wręczył mu Prorektor ds. studenckich UŁ, prof. Tomasz Cieślak. Uroczystość była też okazją do wspomnień i rozmów o twórczości autora – zarówno tej przeszłej, jak i przyszłej, choć ta ostatnia pozostaje owiana tajemnicą.

  Andrzej Sapkowski ukończył Uniwersytet Łódzki w latach 60’. Należy do grona pierwszych absolwentów kierunku ekonomia ze specjalizacją Handel zagraniczny. Studia, jak wspomina, do łatwych nie należały, to jednak nadawało im status elitarnych. Znajomość wielu języków oraz delegacje zagraniczne pozwoliły pisarzowi na odkrycie świata literatury zachodniej, w tym oczywiście fantastyki. To dzięki tym podróżom poszerzył swoje horyzonty i poznał bezkresny światy Fantasy. Jak opowiadał, z każdego wyjazdu wracał z walizką pękającą w szwach od ilości książek.

  andrzej sapkowski

  Sapkowski pisarzem został stosunkowo późno, po czterdziestce. Jako twórca fantasy debiutował w roku 1986 na łamach "Fantastyki" opowiadaniem "Wiedźmin", które zapoczątkowało cykl opowieści o białowłosym pogromcy potworów, Geralcie z Rivii. Saga Sapkowskiego uznawana jest przez krytykę za literacki fenomen lat dziewięćdziesiątych; każdy z jej tomów zajmuje najwyższe miejsca na listach bestsellerów. 

  Rutyna - najgorsza choroba pisarzy

  - Byłem po długiej przygodzie z „Wiedźminem” i nie chciałem popaść w rutynę, dlatego też postanowiłem stworzyć świat nieco inny, osadzony bardziej na fundamencie historycznym lecz nadal fantastyczny. Tak też rozpoczęła się praca nad Trylogią husycką. Opracowanie tła historycznego do tejże zajęło mi około trzech lat.
  Pisarz nie zdradza nad czym pracuje obecnie, uciekając się do tylko sobie znanej anegdoty odpowiada: „piszę coś o parostatku”.

  - Mój kolega, pisarz hiszpański, gdy został zapytany przez dziennikarzy o temat swojej najnowszej książki powiedział właśnie, że będzie to „coś o parostatku”. Spytałem go później, o co z tym parostatkiem chodzi, na co on odpowiedział, że to jego tajna broń na złodziejaszków pomysłów. – wyjaśnił Sapkowski.

  Serial o światowym zasięgu

  Sapkowski zapytany o nowy serial o Wiedźminie produkcji Netflix zdradził, że został poproszony o konsultacje i odwiedził plan filmowy. Serial realizowany w wielkich studiach filmowych na Węgrzech, jest zdaniem autora jedną z lepszych adaptacji sagi o Geralcie z Rivii. Na pytanie o jego stosunek do dotychczasowych adaptacji Wiedźmina, odpowiedział:

  - Początkowo cieszyłem się z każdej adaptacji, bo czułem się zauważony i doceniony. Ponad to - miło było odebrać dodatkowe honorarium, wszak pisarze są jedną z najbardziej spauperyzowanych grup zawodowych w tym kraju. Teraz już do szczęścia nie potrzebuję ani jednego, ani drugiego. Zgadzam się na adaptacje i daję swobodę artystyczną innym twórcom. Wychodzę z założenia, że jak się artysta za coś bierze, to wie co robi, dlatego też nie stoję nad czyimś ramieniem i nie pokazuję palcem co powinno być zmienione.

  Rozmowę z Andrzejem Sapkowskim prowadzili dr Natalia Lemann i Prorektor ds. studenckich UŁ prof. Tomasz Cieślak (oboje są pracownikami naukowymi Wydziału Filologicznego UŁ). Nagranie z tego spotkania dostępne poniżej. Fotorelacja można obejrzeć tutaj.

  Obecnie grono Absolwentów VIP UŁ to już ponad 200 osób. W jego skład wchodzą wybitni wychowankowie - przedstawiciele światów: kultury, nauki, polityki i gospodarki. Poznaj wszystkich Absolwentów VIP.