UNIWERSYTET ŁÓDZKI

CENTRUM WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM

ul. Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel,: 42-635-41-76
e-mail: absolwent@uni.lodz.pl