BEZPŁATNA, DAJĄCA WIELE KORZYŚCI

Jesteś naszym absolwentem? Świetnie. To znaczy, że możesz stać się posiadaczem Karty Absolwenta UŁ i skorzystać ze zniżek naszych Partnerów. Kartę możesz bezpłatnie zamówić, jeżeli posiadasz dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych lub MBA Uniwersytetu Łódzkiego. O wydanie Karty mogą ubiegać się również Absolwenci UŁ, którzy zdecydowali się kontynuować naukę na studiach II czy III stopnia.

DWIE WERSJE KARTY

Karta obowiązuje bezterminowo i wydawana jest bezpłatnie w dwóch wersjach:

  • elektronicznej jako wirtualna karta generowana w aplikacji Absolwent UŁ, dostępnej w Google Play oraz App Store 

karty