wydawnictwo

Informujemy, że od 6 grudnia Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ma nową siedzibę. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres, pod który zapraszamy również wszystkich autorów, współpracowników oraz klientów:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 34A
90-237 Łódź

(za budynkiem BUŁ)

ZARYS HISTORII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 1945–2020

historia uł

Drugie wydanie monografii Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2020 zostało poprawione i uzupełnione o wydarzenia, które miały miejsce w naszej Uczelni w latach 2015–2020, a więc w ostatnim roku drugiej kadencji Rektora Włodzimierza Nykiela oraz podczas kadencji Rektora Antoniego Różalskiego w latach 2016–2020. W czterech rozdziałach prezentowanej książki przedstawiono następujące kwestie: założenie, rozwój i rozbudowę Uczelni w latach 1945–2020; rozwój poszczególnych wydziałów; życie społeczno-polityczne środowiska uczelnianego w okresie mijającego 75-lecia; biogramy dziewiętnastu rektorów Uniwersytetu Łódzkiego. Historia naszej Almae Matris została ukazana na tle najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce w latach 1945–2020.