CENTRUM BADAŃ BIOGRAFICZNYCH I HISTORII MÓWIONEJ UŁ

Godło Polski
CENTRUM BADAŃ BIOGRAFICZNYCH I HISTORII MÓWIONEJ UŁ

ZADANIA CENTRUM BADAŃ BIOGRAFICZNYCH I HISTORII MÓWIONEJ UŁ

logotyp

Do zadań Centrum należy:

  • systematyczna dokumentacja historii społecznej uniwersytetu tworzonej w oparciu o przeprowadzenie wywiadów narracyjno-biograficznych z emerytowanymi pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego,
  • stworzenie i prowadzenie archiwum badań biograficznych i historii mówionej,
  • włączanie w zakres zainteresowań badawczych Centrum również innych projektów badań biograficznych prowadzonych przez pracowników Centrum,
  • promocja wyników prac Centrum poprzez działalność internetową, warsztatowo-seminaryjną oraz współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i organizacjami zajmującymi się tematyką badań biograficznych, historii mówionej, badaniem pamięci historycznej.

DZIAŁANIA CENTRUM WSPIERAJĄ TAKŻE:

KONTAKT

e-mail: cbbihm@uni.lodz.pl,
tel.: (42) 635-53-18