PROFIL PRACOWNIKA: Karolina Rudnicka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność dydaktyczna:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami kierunków Mikrobiologia i Biotechnologia na studiach I i II stopnia

- promotor prac licencjackich

- promotor pomocniczy prac magisterskich i doktorskich

- realizacja projektów dydaktycznych

- członek wydziałowej komisji ds kierunku Mikrobiologia

Działalność naukowa:

- prowadzenie badań naukowych w ramach grantów badawczych, badawczo-wdrożeniowych i wdrożeniowych

- prowadzenie badań komercyjnych we współpracy z przedsiębiorstwami z branży wyrobów medycznych, żywności, suplementów diety

- popularyzacja badań naukowych w materiałach prasowych, portalach i targach branżowych

Działalność organizacyjna i ewaluacyjna:

- wydziałowa ambasadorka Science Hub UŁ

- uczelniana koordynatorka tutoringu UŁ

- członek wydziałowej Komisji dydaktycznej ds. Kierunku Mikrobiologia

- ekspert, starszy specjalista ds oceny wniosków w PARP, NCBiR

- członkostwo w towarzystwach i komitetach naukowych

- udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-56-06

Banacha 12/16 pokój: 42B 90-237 Łodź