PROFIL PRACOWNIKA: Jerzy Jarniewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

W Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego pracuję od 1982 roku. Doktoryzowałem się tamże w 1990, stopień doktora habilitowanego otrzymałem w 2002 roku, a tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskałem w 2015 roku. Byłem dwukrotnie stypendystą Uniwersytetu w Oksfordzie (1984-85 i 1994) oraz stypendystą rządu Stanów Zjednoczonych (University of Iowa, 1999). Wygłaszałem wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych: w Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Yorku, Sheffield, Preston, Belfaście, Coleraine, Dublinie, Pradze, Magdeburgu, Giessen, Sztokholmie, Wiedniu i na Uniwersytecie Harvarda. W latach 1998-2013 pracowałem w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat prowadziłem także zajęcia w Katedrze Przekładu Literackiego i Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1995-2022 byłem członkiem redakcji "Literatury na Świecie". Od 2011 jestem członkiem Rady Programowej Narodowego Centrum Kultury, a w latach 2006-2023 byłem członkiem kapituły Nagrody Literackiej Gdynia (ostatnie trzy lata jako jej przewodniczący). Jestem członkiem honorowym Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury oraz członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

ZAINTERESOWANIA

Głównymi obszarami moich zainteresowań badawczych są: współczesna poezja brytyjska i irlandzka, teoria i praktyka przekładu literackiego, problematyka ekfrazy oraz historia kontrkultury lat 60.

OSIĄGNIECIA

Wypromowałem 10 doktorantów. Opublikowałem ponad 600 artykułów naukowych i popularnonaukowych, szkiców i recenzji w czasopismach polskich i zagranicznych, a także trzynaście autorskich książek krytycznoliterackich i eseistycznych, ostatnio "Ekphrasis in the Poetry of Derek Mahon" (2013), "In the Shadow of Foreign Tongues. Essays on Irish Poets" (2014), "Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze" (2018) oraz "Bunt wizjonerów" (2019). Jestem autorem dwunastu książek poetyckich, tom wierszy "Mondo cane" (2021) wyróżniono Nagrodą Nike za najlepszą książkę roku. Opublikowałem kilkadziesiąt książek przekładowych, m.in. Jamesa Joyce'a, Philipa Rotha, Edmunda White'a, Raymonda Carvera, Johna Banville'a, Anne Quin, Ursuli Le Guin, Margaret Atwood, Adrienne Rich, a także antologie przekładów poetyckich: "Sześć poetek irlandzkich", "Poetki z Wysp", "100 wierszy wypisanych z języka angielskiego". W 2022 otrzymałem Nagrodę im. Juliana Tuwima za całokształt dokonań, a w 2023 - Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi. Jestem ponadto laureatem Nagrody Miasta Łodzi (2009), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2018), Nagrody Polskiej Izby Książki za promocję książek i czytelnictwa (2012); za zasługi dla kultury otrzymałem także Złoty Krzyż Zasługi i Brązowy Medal Gloria Artis.

KONTAKT I DYŻURY