Apel Rektor UŁ ws. ataku na Ukrainę

Zwracam się do całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego z apelem o solidarność i wsparcie dla Narodu Ukraińskiego. Z całą mocą potępiam bezprawną napaść na niezależne, niepodległe Państwo. W tej trudnej chwili zapewniam naszych ukraińskich studentów, słuchaczy i pracowników, że mogą liczyć na wsparcie.

Звертаюся до всієї академічної спільноти Лодзького університету із закликом до солідарності та підтримки українського народу.
Я рішуче засуджую незаконний напад на незалежну державу. У цю важку хвилину запевняю наших українських студентів, слухачів підготовчих курсів та співробітників, що вони можуть розраховувати на підтримку.

I address the entire academic community of the University of Lodz with an appeal for solidarity and support for the Ukrainian nation. I strongly condemn the unlawful assault on an independent, sovereign state. At this difficult moment, I assure our Ukrainian students and staff that they can count on our support. 
 

Veritas et Libertas 

Prof. Elżbieta Żądzińska 

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 


Dedykowana strona:  www.uni.lodz.pl/uldlaukrainy


Wojna w Ukrainie – wsparcie dla społeczności UŁ

Wyrazy solidarności i wsparcia do ukraińskich uczonych, studentów oraz uczniów – komunikat Rady Uczelni UŁ

Uniwersytet Łódzki solidarny ze studentami i doktorantami z Ukrainy

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę