Wojna w Ukrainie – wsparcie dla społeczności UŁ

Zakwaterowanie dla rodzin studentów, wsparcie psychologiczne i materialne - Uniwersytet Łódzki przygotował szeroką ofertę pomocy dla studentów, słuchaczy oraz doktorantów i pracowników pochodzenia ukraińskiego. Nikt, kto będzie szukał pomocy, nie zostanie na uczelni pozostawiony samemu sobie. [Інформація українською мовою нижче]

Fot. UŁ

Dedykowana strona:  www.uni.lodz.pl/uldlaukrainy

Lista zbiórek dla Ukrainy - jak pomóc?

Wsparcie lokalowe  

Ukraińscy studenci UŁ, którzy zgłoszą potrzebę sprowadzenia swoich rodzin do Łodzi, będą mogli liczyć na to, że znajdzie się miejsce dla ich bliskich w jednym z naszych domów studenckich. Uczelnia dysponuje łącznie 277 miejscami w 120 pokojach dla osób potrzebujących. Pobyt dla rodzin naszych studentów będzie bezpłatny, przynajmniej przez pierwszy miesiąc. 

Pracownicy i studenci UŁ mogą również informować nas o mieszkaniach, które są w stanie udpstępnić ukraińskim rodzinom, które trafią do Łodzi. 

Punktem kontaktowym w obu powyższych sprawach Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów ul. Lumumby1/3, tel. 66 55 166, 66 55 338 – codziennie w godzinach 7:30 – 15:30. Można też skorzystać z adresów mailowych: cos@uni.lodz.pl lub beata.lysoniewska@uni.lodz.pl. W czasie poza godzinami pracy biura najlepiej bezpośrednio kontaktować się z administracją domów studenckich.   

Sprowadzonym rodzinom możemy pomóc zapewniając wyżywienie na Stołówce Studenckiej, będziemy również starali się znaleźć im pracę oraz wsparcie prawne i podstawową opiekę medyczną.  

Studenci i doktoranci potrzebujący wsparcia mogą także zgłosić się bezpośrednio do prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, dra hab. Roberta Zakrzewskiego, prof. UŁ, poprzez formularz

Pomoc prawna 

Klinika Prawa działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego deklaruje wszelką możliwą pomoc prawną Osobom narodowości ukraińskiej i Osobom każdej innej narodowości uciekającym przed inwazją Rosji na Ukrainę. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: klinika@wpia.uni.lodz.pl

Wsparcie psychologiczne 

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ uruchomiło już szeroko zakrojoną pomoc psychologiczną. Jest to wsparcie zarówno dla studentów, słuchaczy, pracowników i doktorantów ukraińskich. To kryzysowy moment, w którym każdy potrzebujący powinien uzyskać wsparcie, bez względu na swoją narodowość. Najbliższe terminy grup wsparcia dla studentów to: 

26 lutego (sobota)

 • godz. 12:00 – 13:00, MS Teams, prowadzenie w języku polskim - dr Diana Muller-Siekierska, tłumacz jęz. rosyjskiego i ukraińskiego - dr Zoja Kuca, zgłoszenia: acw@uni.lodz.pl  

27 lutego (niedziela) 

 • godz. 9:00, spotkanie online MS Teams, prowadzenie w jęz. ukraińskim i rosyjskim - psycholog Valentyna Anisenko,zgłoszenia: acw@uni.lodz.pl    
 • godz. 12:00, spotkanie stacjonarne w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, ul. Pomorska 152, prowadzenie w jęz. ukraińskim i rosyjskim - psycholog Valentyna Anisenko, zgłoszenia: acw@uni.lodz.pl    

Każdy piątek w godz. 09.00-11.00 w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, ul. Pomorska 152, prowadzenie w języku polskim z możliwością tłumaczenia na jęz. rosyjski i/lub ukraiński: psycholog Beata Majcher, konsultant edukacyjny Agnieszka Piestrzeniewicz, zgłoszenia: acw@uni.lodz.pl, beata.majcher@uni.lodz.pl

Indywidualne konsultacje psychologiczne w języku ukraińskim i rosyjskim: psycholog Valentyna Anisenko, zgłoszenia: valentyna.anisenko@uni.lodz.pl

Indywidualne konsultacje psychologiczne w języku polskim i angielskim, zgłoszenia: acw@uni.lodz.pl 

Czwartkowa grupa wsparcia dla studentów doświadczających trudności w radzeniu sobie z emocjami w procesie studiowania (prowadzenie w języku polskim): psycholog Beata Majcher, konsultant edukacyjny Agnieszka Piestrzeniewicz, zgłoszenia: acw@uni.lodz.pl  beata.majcher@uni.lodz.pl 
Termin: co dwa tygodnie w czwartek w godz. 13.00 -15.00

Szczegółowe informacje znaleźć można w zakładce na stronie www UŁ Wsparcie w ACW, w sekcji "Wsparcie w kryzysie". Zakładka będzie aktualizowana na bieżąco o informacje dotyczące różnych formach wsparcia, m.in.:

 • informacje o pomocy prawnej,
 • wsparcie w zakresie komunikacji językowej (tłumacz polsko - ukraiński),
 • pomoc w sprawach bytowych, 
 • wsparcie, jakie można uzyskać w organizacjach pozarządowych. 

Z kolei Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ stworzyło specjalny formularz dla studentów, słuchaczy z Ukrainy, którzy mogą poprzez niego mogą określić jakiego rodzaju pomoc, jest w tej chwili potrzebna – studentów i słuchaczy z Ukrainy prosimy o sprawdzenie uniwersyteckich mejli. 

Pomoc materialna  

Społeczność Uniwersytetu Łódzkiego organizuje już zbiórki niezbędnych rzeczy dla osób na Ukrainie. Jedną z takich akcji przeprowadzi Samorząd Studencki Instytutu Rusycystyki UŁ. Równoległą akcję będzie prowadził również Wydział Nauk Geograficznych. Warto pamiętać, żeby zebrane dary, podobnie jak w przypadku zbiórki na Wydziale Filologicznym, przekazywać docelowo do Urzędu Miasta Łodzi. Na stronie UMŁ jest również wyraźnie wyszczególnione, jakie dary należy przekazywać.  

Akademickie Centrum Wsparcia także prowadzi i koordynuje zbiórkę rzeczy, które za pośrednictwem Urzędu Miasta Łodzi zostaną przekazane osobom potrzebującym na Ukrainie.
Zbieramy:
- koce termiczne, śpiwory, pościel, materace (w opakowaniach),
- środki czystości, pieluchy dla dzieci i dorosłych, podpaski, ręczniki, szczotki i szczoteczki, ręczniki papierowe,
- talerze, sztućce, najlepiej biodegradowalne, silikonowe lub plastikowe,
- maseczki, środki antyseptyczne,
- wodę butelkowaną,
- dania gotowe i w puszkach, makarony, suszone owoce, batony energetyczne, płatki śniadaniowe,
- zapałki, baterie, latarki, świece,
- zestawy wyposażenia medycznego. 
 
Rzeczy można przynosić do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ (ul. Pomorska 152) w godzinach 10.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

Działamy na bieżąco 

Władze i jednostki UŁ cały czas monitorują sytuację na uczelni i sprawdzają jaka dodatkowa pomoc może być przydatna. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest dynamiczna i współpracujemy z władzami samorządowymi oraz wojewodą łódzkim. Odwaga, zaangażowanie, szacunek – to wartości UŁ, które w obecnej sytuacji są nam szczególnie bliskie. Wspierajmy się! 

 


 

Війна в Україні – підтримка спільноти Лодзького університету

Проживання для сімей студентів, психологічна та матеріальна підтримка – Лодзький університет підготував широкий спектр допомоги студентам, слухачам підготовчих курсів, докторантам та працівникам українського походження. Ніхто, хто буде звертатися за допомогою, не залишиться наодинці у нашому університеті.

Є місця в гуртожитках!

Українські студенти Лодзького університету, які повідомлять про необхідність привезти свої родини до Лодзі, зможуть розраховувати на місце для своїх близьких в одному з наших студентських гуртожитків. Університет має 277 місць у 120 кімнатах для тих, хто цього потребує. Проживання для сімей наших студентів буде безкоштовним, принаймні перший місяць.

Контактним пунктом в цьому питанні є Центр обслуговування студентів і докторантів (Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów), вул. Lumumby1/3, тел. 66 55 166, 66 55 338 - щодня з 7:30 - 15:30. Студенти також можуть використовувати такі адреси електронної пошти: cos@uni.lodz.pl, beata.lysoniewska@uni.lodz.pl. У неробочий час найкраще звертатися безпосередньо до адміністрації студентських гуртожитків.

Родинам студентів, які будуть мати можливіcть приїхати, ми можемо допомогти забезпечивши їм харчування в студентській їдальні, ми також спробуємо знайти їм роботу, юридичну підтримку та базову медичну допомогу.

Студенти та докторанти, які потребують підтримки, також можуть звертатися безпосередньо до проректору з питань студентів та якості освіти, др. Roberta Zakrzewskiego, проф. UŁ, заповнюючи  цю  форму.

Юридична допомога

Юридична клініка, що діє на Факультеті Права та Адміністрації Лодзького університету,  повідомляє про всю можливу правову допомогу особам українського громадянства та особам будь-якої іншої національності, які рятуються від вторгнення Росії в Україну: klinika@wpia.uni.lodz.pl

Психологічна підтримка

Центр академічної підтримки (Akademickie Centrum Wsparcia) Лодзького університету вже розпочав широку психологічну допомогу. Це підтримка українських студентів, слухачів підготовчих курсів, співробітників та докторантів. Це кризовий момент, коли кожен потребує підтримки, незалежно від національності. Найближчі дати груп підтримки студентів:

Субота, 26 лютого

о 12.00 - 13.00, онлайн-зустріч MS Teams, зустріч буде проводитися польською мовою – др. Diana Muller-Siekierska, перекладач на російську та українську - др Zoja Kuca. Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, пишіть на електронну пошту: acw@uni.lodz.pl

Неділя 27 лютого:

- о 9.00, онлайн-зустріч MS Teams, зустріч відбудеться із психологом Валентиною Анісенко, яка володіє українською і російською мовами. Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, пишіть на електронну пошту: acw@uni.lodz.pl

- о 12.00, зустріч у Центрі академічної підтримки Лодзького університету (Akademickie Centrum Wsparcia UŁ), вул. Поморська 152, зустріч відбудеться із психологом Валентиною Анісенко, яка володіє українською і російською мовами. Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, пишіть на електронну пошту: acw@uni.lodz.pl

Більше інформації про підтримку доступно на веб-сайті в новинах та у вкладці «Підтримка у кризовій ситуації» за посиланням Підтримка в ACW. Сторінка буде постійно оновлюватися інформацією про різні форми підтримки, зокрема:

 • інформація про правову допомогу,
 • лінгвістична підтримка (польсько-український перекладач),
 • допомога в побутових справах,
 • підтримку, яку можна отримати від неурядових організацій.

Пам'ятайте теж, що Міжнародний Офіс Лодзького Університету створив спеціальну форму для студентів та слухачів підготовчих курсів з України, за допомогою якої ми можемо зрозуміти, яка допомога потрібна на даний момент. Тож перевірте, будь ласка, свої університетські  електронні адреси.

Матеріальна допомога

Спільнота Лодзького університету вже організовує збір необхідних речей для людей в Україні. Одну з таких акцій проведе Студентське самоврядування Інституту руцисистикі Лодзького університету. Варто пам’ятати, що зібрані речі, як і у випадку зі збіркою на філологічному факультеті, в кінцевому підсумку мають бути передані до Управління міста Лодзі. На сайті UMŁ також чітко вказано, які речі необхідно приносити.

Центр академічної підтримки (Akademickie Centrum Wsparcia)) також веде та координує збір речей, які будуть передані  в Україні тим, хто цього потребує  через Управління міста Лодзі.

Ми збираємо:

- термоковдри, спальні мішки, постільна білизна, матраци (упаковані),
- засоби гігієни, пелюшки для дітей та дорослих, гігієнічні прокладки, рушники, щітки, паперові рушники,
- тарілки, столові прибори, бажано біологічно розкладні, силіконові або пластикові, 
- маски, антисептики,

- вода в пляшках,
- готові та консервовані страви, макарони, сухофрукти, енергетичні батончики, сухі сніданки,
- сірники, батарейки, ліхтарики, свічки,
- комплекти медичного обладнання.

Все вищеперераховане можна приносити до Центру академічної підтримки (Akademickie Centrum Wsparcia) Лодзького університету (вул. Поморська 152) з 10.00 до 14.00 з понеділка по п’ятницю.

Ми реагуємо на ситуацію в режимі реального часу

Влада та підрозділи Лодзького університету постійно моніторять ситуацію в університеті та перевіряють, яка додаткова допомога може бути корисною. Ми усвідомлюємо, що ситуація динамічна, і співпрацюємо з органами місцевого самоврядування та воєводою Лодзі. Мужність, відданість, повага – ось цінності Лодзького університету, які в нинішній ситуації нам особливо близькі. Підтримаймо один одного!

ЛУ із солідарністю до України – повідомлення влади університету

 


UŁ solidarny z Ukrainą - Komunikaty władz UŁ:

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/uniwersytet-lodzki-solidarny-ze-studentami-z-ukrainy 

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/komunikat-rady-uczelni-uniwersytetu-lodzkiego 

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/oswiadczenie-srodowiska-akademickiego-w-zwiazku-z-agresja-rosji-na-ukraine 

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/apel-rektor-ul-ws-ataku-na-ukraine 


 

Źródło: ACW UŁ, COSiDUŁ, BWZ UŁ, Kolegium Rektorskie UŁ, Kanclerz UŁ 

Redakcja: Centrum Promocji UŁ