Senat UŁ potępia atak na Ukrainę Сенат ЛУ засуджує напад на Україну

Senat Uniwersytetu Łódzkiego przyjął uchwałę potępiającą atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Senatorowie solidaryzują się z Narodem Ukrainy i wzywają społeczność UŁ do każdej możliwej formy pomocy. (Інформація українською мовою нижче)

Fot. UŁ

My, Senat Uniwersytetu Łódzkiego, z całą mocą potępiamy bezprawną, brutalną i niczym nieusprawiedliwioną napaść Federacji Rosyjskiej na niepodległą, wolną i demokratyczną Ukrainę. Solidaryzujemy się z całym narodem ukraińskim w trudnym momencie walki o integralność państwa. Deklarujemy wsparcie dla naszych ukraińskich studentów, doktorantów, pracowników i słuchaczy oraz dla wszystkich, którzy w związku z rosyjską agresją go potrzebują. Zachęcamy społeczność Uniwersytetu Łódzkiego do aktywnego zaangażowania we wspieranie zweryfikowanych organizacji i inicjatyw zorientowanych na pomoc Ukrainie. Mając na uwadze, że dezinformacja jest bronią wykorzystywaną w trakcie wojny, przestrzegamy przed powielaniem informacji i apelujemy o rzetelne sprawdzanie ich źródeł.

Przewodnicząca Senatu UŁ

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

 

Ми, Сенат Лодзького університету, рішуче засуджуємо незаконний, жорстокий і невиправданий напад Російської Федерації на незалежну, вільну та демократичну Україну. Ми солідарні з усім українським народом у важкий час боротьби за цілісність держави. Ми заявляємо про підтримку нашим українським студентам, докторантам, співробітникам і студентам, а також усім, хто цього потребує у зв’язку з російською агресією. Ми закликаємо спільноту Лодзького університету активно долучатися до підтримки перевірених організацій та ініціатив, спрямованих на допомогу Україні. Зважаючи на те, що дезінформація є зброєю, яка використовується на війні, ми застерігаємо від поширення неперевіреної інформації та закликаємо до надійної перевірки її джерел. 

 Голова Сенату Лодзького університету 

Ректор Лодзького університету 

Проф. др. хаб. Elżbieta Żądzińska 

 


Dedykowana strona:  www.uni.lodz.pl/uldlaukrainy


Apel Rektor UŁ ws. ataku na Ukrainę

Wyrazy solidarności i wsparcia do ukraińskich uczonych, studentów oraz uczniów – komunikat Rady Uczelni UŁ

Uniwersytet Łódzki solidarny ze studentami i doktorantami z Ukrainy

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę