PROFIL PRACOWNIKA: Danuta Klimaszewska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- prowadzenie kwestii dotyczących aplikowania w ramach konkursów NCN - Preludium BIS

- prowadzenie kwestii dotyczących aplikowania o środki z MEiN:

  • w ramach dotacji na inwestycje związana z działalnością naukową
  • zakup aparatury i rozbudowa infrastruktury IT
  • program NPRH

- prowadzenie kwestii przyznawania nagród JM Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi przyznawanych na podstawie Regulamin przyznawania nagród z funduszu nagród oraz trybu sporządzania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi (Załącznik do uchwały nr 303 Senatu UŁ). Pozostałe nagrody prowadzi Dział Spraw Pracowniczych (DSP).

- wsparcie w zakresie nadawania stopni i tytułów w UŁ

- moderowanie treści dotyczących CN w PP

- prowadzenie szkoleń z zakresu realizacji i zarządzania projektów w UŁZachęcam do odwiedzenia stron:

Centrum Nauki UŁ

REALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - informacje jak realizować projekty w UŁ - kompendium wiedzy

GRANTY ZEWNĘTRZNE - portal w którym znajdziesz ogłoszenia o prawdopodobnie wszystkich konkursach

Baza wiedzy pracownika

KONTAKT I DYŻURY