PROFIL PRACOWNIKA: Danuta Klimaszewska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- prowadzenie kwestii dotyczących aplikowania w ramach konkursów NCN - Preludium BIS

- prowadzenie kwestii dotyczących aplikowania o środki z MEiN:

  • w ramach dotacji na inwestycje związana z działalnością naukową
  • zakup aparatury i rozbudowa infrastruktury IT
  • program NPRH (moduły: Dziedzictwo Narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Fundamenty).

- prowadzenie kwestii przyznawania nagród JM Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi przyznawanych na podstawie Regulamin przyznawania nagród z funduszu nagród oraz trybu sporządzania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi (Załącznik do uchwały nr 303 Senatu UŁ). Pozostałe nagrody prowadzi Dział Spraw Pracowniczych (DSP)

- prowadzenie kwestii dotyczących finansowania publikacji wydawanych w najwyżej punktowanych czasopismach i wydawnictwach monograficznych z FUNDUSZU ROZWOJU NAUKOWEGO UCZELNI

- wsparcie w zakresie nadawania stopni i tytułów w UŁ

- moderowanie treści dotyczących CN w PP

- prowadzenie szkoleń i spotkań z zakresu realizacji i zarządzania projektami w UŁ


Zachęcam do odwiedzania stron:

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-42-17

Uniwersytecka 3 pokój: 101 90-136 Łódź