PROFIL PRACOWNIKA: Monika Gut-Grzejdziak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Sekretarz Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych UŁ

2. RODO w projektach (współpraca z IOD UŁ)

3. MONITORING - projekty POWER

4. działania promocyjne dla CN UŁ (bieżąca współpraca z Promocją UŁ, umieszczanie aktualności na stronie: www.centrumnauki.uni.lodz.pl )

5. Statystyki projektów

KONTAKT I DYŻURY

obecnie pracuję zdalnie - można porozmawiać ze mną w MS TEAMS: -

(w pracy zdalnej można do mnie dzwonić na TEAMS): 42-635-42-81

Uniwersytecka 3 90-136 Łódź