PROFIL PRACOWNIKA: Alina Kołodziuk

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Projekty Narodowego Centrum Nauki - pomoc przy aplikowaniu do konkursów krajowych OPUS, SONATA, SONATA BIS, SONATINA oraz MINIATURA; wsparcie merytoryczne i administracyjne przy realizacji projektów; organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń. Wsparcie przy składaniu wniosków do konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej "START".

KONTAKT I DYŻURY