PROFIL PRACOWNIKA: Maria Liska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obsługa formalno-finansowa projektów naukowo-badawczych NCN

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-48-24

Uniwersytecka 3 90-136 Łódź