10 listopada, 2017 r.

50-lecie Katedry Dramatu i Teatru UŁ

50-lecie Katedry Dramatu i Teatru UŁ

Źródło: Pixabay

W dniu 15 listopada o godz. 17.00 odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia Katedry Dramatu i Teatru. Obchody swoją obecnością uświetni Rektor UŁ prof. Antoni Różalski.


Katedra Dramatu i Teatru UŁ z tej okazji zorganizowała Konferencję "Ultima provincia. Prowincjonalność polskiego teatru - prowincjonalność w polskim teatrze". Wydarzenie potrwa dwa dni (15-16 listopada).


HISTORIA KATEDRY:


Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego była pierwszym samodzielnym ośrodkiem akademickim, w którym prowadzone były badania nad teatrem i kształcenie w zakresie wiedzy o teatrze. Katedra została założona w 1967 z inicjatywy prof. Stefanii Skwarczyńskiej, wybitnej humanistki, specjalizującej się w teorii literatury i teatru, pełniącej wówczas funkcję kierownika Katedry Teorii Literatury. Pierwszym kierownikiem łódzkiego ośrodka teatrologicznego był prof. Stanisław Kaszyński (1967-1988), a jego następcami zostali prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska (1988-1994) i prof. Sławomir Świontek (1994-2001). Obecnie funkcję tę pełni prof. Małgorzata Leyko. Z łódzkim ośrodkiem przez wiele lat związani byli m.in.: prof. Urszula Aszyk, prof. Eleonora Udalska, prof. Dobrochna Ratajczakowa i prof. Jacek Bartyzel.


Początkowo pracownicy Katedry Dramatu i Teatru koncentrowali się na badaniach nad historią scen polskich w Łodzi oraz dziejami teatrów prowincjonalnych. Ważny nurt badań łączył się także z młodą wówczas gałęzią, jaką była teoria teatru i syntetyczne ujęcie rozwoju teatrologii w Polsce. Problematyka historyczna była stopniowo poszerzana o zagadnienia związane z kulturą teatralną łódzkich scen żydowskich i niemieckich, a także o problemy teatru powszechnego, zwłaszcza niemieckiego i francuskiego, ale także teatrów Wschodu. W ostatnich dekadach wyraźny nurt badań wyznacza rozwój form teatru muzycznego oraz dramat współczesny (8 cyklicznych konferencji międzynarodowych), kategoria etosu w sztuce zapoczątkowana konceptem badawczym prof. Świontka (3 konferencje) i nowatorskie w Polsce badania nad teatrem w środowisku osób z niepełnosprawnościami, potwierdzone licznymi publikacjami i seminariami naukowymi.


HARMONOGRAM KONFERENCJI:


15 listopada 2017 (środa)

Pałac Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/3, Łódź)

godz. 15.00-17.00

Tomasz Majewski (UJ): Prowincja – epistemologia nieobecnej wiedzy
Piotr Morawski (UW): Zły teatr. Perspektywa badawcza
Łukasz Biskupski (UG): Prowincjonalne sieci rozrywki w świetle dwutygodnika branży rozrywkowej „Organ” (1910-1915)


16 listopada 2017 (czwartek)

Wydział Filologiczny UŁ (ul. Pomorska 171/173, Łódź)

godz. 9.00-11.00

Piotr Olkusz (UŁ): Prowincja adaptuje bezkrytycznie. Już w wieku osiemnastym
Patryk Kencki (IS PAN):Molière en province
Monika Wąsik (UŁ):Ostatni bastion, czyli Helvetia jako Provincia Poloniæ

przerwa: 11.00-11.30

godz. 11.30-13.30

Ewa Guderian-Czaplińska (UAM): Warszawa eks-centryczna, albo jak międzywojenny Poznań nie dał się wciągnąć w grę w prowincjonalność
Joanna Krakowska (IS PAN): Przekleństwo centrali i rewolucje prowincji
Paweł Płoski (AT): Brook w co drugiej gminie. Relacje teatru artystycznego i teatru prowincjonalnego

godz.15.00-17.00

Dorota Fox (UŚ):Od teatru ludowego do etnoteatru
Katarzyna Wielechowska (UŁ): Wzory kultury: Teatr Szwalnia w Łodzi
Mariusz Bartosiak (UŁ):Paradoks teatralnej prowincji

Poprzednia wiadomość Nabór do reprezentacji UŁ
Następna wiadomość 13 Targi Pracy na UŁ