28 czerwca, 2018 r.

Analizy województwa łódzkiego nagrodzone przez Marszałka

Analizy województwa łódzkiego nagrodzone przez Marszałka

fot. pixabay

Rozprawa doktorska poświęcona problematyce przemian krajobrazu rolniczego na obszarze zlewni Pilicy autorstwa dr Renaty Włodarczyk-Marciniak oraz praca magisterska na temat wykluczenia społecznego na terenie województwa łódzkiego mgr Justyny Kołodziejczyk znalazły się wśród nagrodzonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego w XIX edycji konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego.


Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 61 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 3 prace magisterskie. Prace nagrodzone w ramach XIX edycji konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.


Opisy wyróżnionych prac:


dr Renata Włodarczyk-Marciniak – Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego


„Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy”


Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie czynników społecznych, ekonomicznych i kulturowych wpływających na trwałość różnych elementów krajobrazu rolniczego oraz zdefiniowanie trendów zmian usług ekosystemowych. Teren badań obejmował wybrane obszary wiejskie znajdujące się w obrębie zlewni rzeki Pilicy w województwie łódzkim. Pozyskane informacje mogą wskazywać obszary konfliktowe w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań związanych z ochroną przyrody i rozwojem regionu a także stanowić element wyjściowy do zaproponowania rozwiązań mających na celu zahamowanie procesów degradacji krajobrazu.mgr Justyna Kołodziejczyk – Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego


„Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania”


Głównym celem pracy uczyniono przeanalizowanie sytuacji osób zamieszkujących województwo łódzkie, które doświadczyły wykluczenia społecznego a także przedstawienie działań służących polepszeniu ich aktualnego położenia. Praca nawiązuje do aktualnego i niezwykle ważnego problemu społecznego. Ograniczenie rozmiarów wykluczenia społecznego, przede wszystkim poprzez rozwój i zatrudnienie jest jednym z priorytetów Strategii Europa 2020. Praca posiada wysokie walory naukowe i poznawcze.
Pełna lista osób nagrodzonych:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych

 1. Dr hab. n. med. Katarzyna Taran. Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  Tytuł pracy: „Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim”.

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich

 1. Dr inż. Lucyna Bilińska. Politechnika Łódzka.
  Tytuł pracy: „Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych”
 1. Dr Renata Włodarczyk-Marciniak. Uniwersytet Łódzki
  Tytuł pracy: „Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy”
 1. Dr n. med. Anna Sztafińska. Uniwersytet Medyczny
  Tytuł pracy: „Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę”

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych

 1. Mgr inż. arch. Natalia Bąkowska. Politechnika Łódzka
  Tytuł pracy: „Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku”
 1. Mgr inż. Katarzyna Ludwisiak. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
  Tytuł pracy: „Tożsamość miejsca – forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi”
 1. Mgr Justyna Kołodziejczyk. Uniwersytet Łódzki
  Tytuł pracy: „Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim – stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania”
Wszystkim laureatom gratulujemy.


Więcej -> https://www.lodzkie.pl/edukacja/nagrody-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-xix-edycji-konkursu-za-najlepsze-rozprawy-habilitacyjne-i-doktorskie-oraz-prace-magisterskie-i-dyplomowe-przyznaneRedakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Zapomniane słowa
Następna wiadomość Wspólnie projektujemy wirtualną rzeczywistość