31 sierpnia, 2017 r.

UŁ w Polskiej Sieci Biobanków

UŁ w Polskiej Sieci Biobanków

Źródło: BBMRI.pl

W dniach 13-14 października we Wrocławiu odbędzie się I NAUKOWO-SZKOLENIOWA KRAJOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH organizowana przez konsorcjum BBMRI.pl, którego członkiem jest Uniwersytet Łódzki.


Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego.


Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z planami tworzenia Polskiej Sieci Biobanków, projektem utworzenia krajowych standardów mających obowiązywać w biobankach i biorepozytoriach, oraz tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi.


Uczestnicy konferencji usłyszą m.in. o aspektach prawnych i etycznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego, informatyzacji polskich placówek biobankujących, Systemach Zarządzania Jakością w biobankach i biorepozytoriach. Zainteresowani tematyką powinni znaleźć odpowiedź na pytanie - jak utworzyć sprawnie działające repozytorium materiału biologicznego?


W styczniu 2017 r. decyzją MNiSW - przyznano środki na rzecz utworzenia Polskiej Sieci Biobanków w ramach projektu "Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC".


Uniwersytet Łódzki - Biobank Łódź, obok EIT+ we Wrocławiu, Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz RCNT w Chęcinach odpowiedzialny jest za realizację całego 5-letniego projektu o łącznej wartości 39.549.517 PLN. Uniwersytet Łódzki odpowiedzialny jest między innymi za sekcję IT w projekcie i utworzy centrum kopii zapasowych całej Polskiej Sieci Biobanków. Do dyspozycji Uniwersytetu Łódzkiego pozostaje 6.447.900 PLN.


Rejestracja trwa do 15.09.2017 r. Więcej nformacji o konferencji i rejestracja na stronie: http://bbmri.pl/pl/


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość GGULIVRR@Lodz - innowacyjność i gry kontekstowe w jednym
Następna wiadomość Dobra Nauka: Badania zieleni miejskiej