22 lutego, 2018 r.

Blisko 4 miliony złotych z NCN na projekty badawcze

Blisko 4 miliony złotych z NCN na projekty badawcze

źródło: pixabay

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów najnowszych konkursów SONATA, SONATA Bis i HARMONIA. Uniwersytet Łódzki otrzymał prawie 4 mln zł dofinansowania na realizację siedmiu projektów badawczych.


W kolejnych odsłonach będziemy przybliżać tematykę poszczególnych, niezwykle zróżnicowanych projektów, począwszy od badań nad literaturą Słowian prawosławnych poprzez politykę makroekonomiczną po badania nad pamięcią w chorobie Alzheimera.


Pośród wyników niezwykle cieszy uzyskanie pierwszego miejsca w Polsce na liście rankingowej projektów humanistycznych w konkursie SONATA – HS przez projekt Zróżnicowanie konstrukcji składniowo-frazeologicznych w prozie staroangielskiej złożony przez dr Annę Cichosz z Wydziału Filologicznego UŁ.


Tym wynikiem Uniwersytet Łódzki potwierdza swoją wysoką pozycję w Polsce wśród innych uniwersytetów klasycznych.


SONATA to konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, posiadających już stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.


SONATA BIS jest konkursem na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.


HARMONIA jest dedykowany projektom badawczym realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej.


Poniżej znajduje się lista projektów z UŁ, które uzyskały dofinansowanie w tej edycji:


Tytuł projektu Program Edycja Akcja/ działanie/ panel Wydział/ Jednostka Budżet UŁ
Społecznie indukowany afekt i "Wielka Dwójka". Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontr-zarażanie afektywne SONATA BIS 7 HS6 WNoW 367 440,00
Udział kanałów HCN w synchronizacji aktywności EEG oraz powstawaniu pamięci w szczurzym modelu choroby Alzheimera SONATA 13 NZ4 WBiOŚ 1 034 844,00
Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w badaniach interakcji monetarno -fiskalnych w oparciu o teorię gier - analiza na przykładzie krajów Unii Europejskiej SONATA 13 HS4 WES 104 000,00
Odporne i wrażliwe na ryzyko optymalne reguły polityki makroekonomicznej w
modelach z niepewnością parametrów
SONATA 13 HS4 WES 225 620,00
Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych molekuł wzmocniona ostrzem
skaningowego mikroskopu tunelowego
SONATA BIS 7 ST4 WFiIS 1 543 800,00
Zróżnicowanie konstrukcji składniowo-frazeologicznych w prozie staroangielskiej SONATA 13 HS2 WF 283 440,00
Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu Harmonia 9 HS2 WF 424 921,00


Pełne wyniki konkursu znajdują się tutaj:

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-02-15-maestro9-harmonia9-sonatabis8-sonata13


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Włodzimierz Cimoszewicz na EkSoc
Następna wiadomość UŁ ma już blisko 200 Absolwentów VIP