17 sierpnia, 2018 r.

Doktorantka UŁ zbada handel w Internecie

Doktorantka UŁ zbada handel w Internecie

Handel w Internecie przybiera coraz to nowe formy i nietrudno jest się w szybko zmieniającej rzeczywistości zagubić, lub co gorsza paść ofiarą nieuczciwych praktyk. Agnieszka Jabłonowska – doktorantka z Wydziału Prawa i Administracji UŁ – przychodzi z pomocą polskim konsumentom i zbada jaki poziom bezpieczeństwa zapewniają swoim użytkownikom platformy internetowe takie jak Couchsurfing.com, Airbnb.com czy Blablacar.com. Projekt został doceniony przez Fundację Nauki Polskiej, która wyróżniła badaczkę stypendium w kolejnej edycji programu START. W ramach stypendium laureatka odbędzie również miesięczny staż na Uniwersytecie w Tilburgu.


Regulacje prawne nie zawsze nadążają za rzeczywistością, dlatego tak ważne są badania podejmujące próbę opisu nowych zjawisk. W swoich badaniach stypendystka Fundacji Nauki Polskiej skupia się na analizie otoczenia regulacyjnego wpływającego na zachowanie oraz poziom ochrony użytkowników zawierających umowy za pośrednictwem platform internetowych, w szczególności platform identyfikowanych z tzw. gospodarką współpracy, czyli tworzących ogólnie dostępny rynek czasowego korzystania z dóbr lub usług, często dostarczanych przez osoby prywatne.


Nowe formy działalności poddawane analizie pozostają z reguły na marginesie norm o charakterze rynkowo-ochronnym, w konsekwencji czego ochrona interesów użytkowników zapewniana jest, co do zasady, przez normy dotyczące wykonywania zobowiązań oraz konsekwencji ich niewykonania. Nie przeszkadza to jednak w rozwoju platform internetowych, za pośrednictwem których użytkownicy zawierają, na odległość, umowy dotyczące świadczenia różnego rodzaju usług, często w stosunkach dwustronnie nieprofesjonalnych, także w wymiarze transgranicznym. Obserwacja ta prowadzi do wniosku, że ocena poziomu ochrony użytkowników zawierających umowy za pośrednictwem platform internetowych nie może ograniczać się wyłącznie do perspektywy prawnej, lecz wymaga analizy innych elementów ich otoczenia regulacyjnego. – zauważa młoda badaczka


Drugim obszarem, na którym stypendystka koncentruje swoje wysiłki naukowe są zagadnienia związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji przez przedsiębiorców oraz wynikające z tego faktu wyzwania dla prawa konsumenckiego.


Program START FNP skierowany jest do wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wyróżnienie w postaci stypendium ma na celu nagrodzenie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.


Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach.
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/
Źródła: mgr Agnieszka Jabłonowska; Fundacja Nauki Polskiej

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość 9. SEMINARIUM OPEN ACCESS
Następna wiadomość Stypendia NCN-u dla doktorantów z UŁ